Dysgrafia u dzieci – definicja i rodzaje dysgrafii Dysgrafia u dzieci – definicja i rodzaje dysgrafii/ Hello Mama

Dysgrafia u dzieci – definicja i rodzaje dysgrafii

Dysgrafia, objawiająca się trudnościami w pisaniu, wraz z dysleksją oraz dysortografią stanowi jedno z częstych wyzwań na ścieżce edukacyjnej wielu dzieci. Manifestuje się nieczytelnym pismem, trudnościami z pisaniem, a także unikaniem malowania i rysowania. Czym jest dysgrafia, jakie czynniki ją powodują i jakie symptomy na nią wskazują? W jaki sposób skutecznie pomagać naszym dzieciom w codziennym radzeniu sobie z tym zaburzeniem?

Spis treści:

Dysgrafia u dzieci – definicja i rodzaje dysgrafii

Dysgrafia to specyficzne zaburzenie neurobiologiczne, objawiające się trudnościami z pisaniem. Mimo że wiele osób myli dysgrafię z niechlujnym pismem czy brakiem uwagi lub staranności, ma ona głębsze, neurologiczne podłoże. Dzieci z dysgrafią mogą posiadać zdolności intelektualne na właściwym poziomie, jednakże ich zdolność do poprawnego pisania jest ograniczona. Wyróżnia się kilka typów dysgrafii, które różnią się przyczynami oraz objawami: 

 • Dysgrafia motoryczna – w tym przypadku dziecko ma problem z koordynacją ruchową ręki, co przekłada się na trudności w pisaniu. Może być związana z ogólnymi problemami z motoryką małą. 
 • Dysgrafia przestrzenna – dziecko z tym typem dysgrafii będzie miało trudności z organizacją tekstu na stronie, jak również z zachowaniem właściwych proporcji i odstępów między literami. 
 • Dysgrafia fonologiczna (dysleksyjna) – związana jest z trudnościami w przekształcaniu dźwięków na odpowiednie litery. Dziecko może pisać słowa tak, jak je słyszy, co prowadzi do licznych błędów ortograficznych. 

Rozumienie różnic między tymi typami dysgrafii pozwala na dostosowanie odpowiedniej terapii i wsparcia dla dziecka. Jeśli zaobserwujemy objawy, które mogą wskazywać na dysgrafię, należy skonsultować się ze specjalistą (neurologiem, psychologiem i logopedą).

Przyczyny dysgrafii u dzieci – co mówią badania

Dysgrafia jest złożonym problemem o zróżnicowanych przyczynach występowania. W wielu badaniach naukowych podkreśla się neurobiologiczne podłoże tego zaburzenia. Różnice w funkcjonowaniu mózgu dzieci z dysgrafią, w porównaniu z ich rówieśnikami, są związane z obszarami odpowiedzialnymi za koordynację ruchową i przetwarzanie wizualno-przestrzenne. 

Poza neurobiologicznym podłożem, wielu naukowców zwraca uwagę na wyzwania związane z motoryką małą u dzieci z dysgrafią. Precyzyjne ruchy dłoni i palców są dla nich trudniejsze do opanowania, co przekłada się bezpośrednio na proces pisania. Kolejnym aspektem, który może wpływać na rozwój dysgrafii, są zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Dzieci z tym zaburzeniem mogą inaczej interpretować różne bodźce, takie jak dotyk czy ruch, co może przekładać się również na problemy z pisaniem.  

Współczesna nauka przygląda się również roli genetyki w kontekście dysgrafii. Chociaż nie ma jednoznacznych dowodów wskazujących na konkretny gen odpowiedzialny za to zaburzenie, obserwuje się pewne predyspozycje rodzinne. Wreszcie czynniki związane z rozwojem wczesnodziecięcym, takie jak komplikacje w czasie ciąży, mogą również wpływać na ryzyko wystąpienia dysgrafii. 

Dysleksja a dysortografia - różnice i objawy

Polecamy

Dysleksja a dysortografia - różnice i objawy

Czytaj

Objawy dysgrafii – jak je rozpoznać?

Dysgrafia, choć jest zaburzeniem związanym głównie z pisaniem, może objawiać na wielu różnych płaszczyznach. Jej rozpoznanie nie zawsze jest proste, jednak istnieje kilka charakterystycznych objawów, które mogą wskazywać na obecność tego zaburzenia. To przede wszystkim:   

 • nieczytelne pismo – dzieci z dysgrafią często mają problem z wykształceniem stałego, czytelnego charakteru pisma. Ich litery mogą być nierównomiernie rozmieszczone, zbyt zbliżone lub zbyt oddalone od siebie; 
 • niespójność w pisaniu – dziecko może pisać niektóre litery czy słowa czytelnie, podczas gdy inne są zupełnie nieczytelne; 
 • mylenie liter – dzieci z dysgrafią często mylą litery o podobnych kształtach, takie jak l-ł, p-g, b -d czy p-b. Może to wynikać z trudności w odczytywaniu kierunku czy orientacji litery; 
 • trudności w ułożeniu w dłoni przyborów do pisania – dzieci z dysgrafią mogą trzymać długopis czy ołówek w nietypowy sposób, co sprawia, że piszą wolniej i z większym wysiłkiem;  
 • zmęczenie podczas pisania – dzieci z dysgrafią często skarżą się na ból dłoni czy zmęczenie ręki po krótkim czasie pisania; 
 • unikanie zadań związanych z pisaniem – dziecko może unikać zadań domowych czy aktywności w szkole, które wymagają pisania, z obawy przed trudnościami i niepowodzeniem;  
 • problemy z organizacją przestrzenną na kartce – układanie tekstu na stronie, zachowanie równych marginesów czy pisanie w linijce może stanowić dla dziecka wyzwanie; 
 • trudności z przepisywaniem – dzieci z dysgrafią mogą mieć problem z przepisywaniem tekstu z tablicy czy z książki, robiąc przy tym liczne błędy. 

Rozpoznanie dysgrafii wymaga kompleksowej diagnozy prowadzonej przez specjalistów. Jeśli zauważymy u swojego dziecka którykolwiek z powyższych objawów, warto jak najszybciej skonsultować się ze specjalistą. Specjalistyczna diagnoza i wczesne wsparcie mogą znacząco pomóc w radzeniu sobie z tym zaburzeniem. 

Diagnoza i metody leczenia dysgrafii

Rozpoznanie dysgrafii oraz jej skuteczne leczenie to fundamentalne kroki, które wpływają na komfort życia ucznia, jego osiągnięcia w szkole oraz ogólne samopoczucie. Wczesna diagnoza oraz wsparcie specjalistyczne potrafią przynieść znaczącą różnicę w codziennym radzeniu sobie z tym wyzwaniem. 

Rozpoznanie dysgrafii jest procesem wieloetapowym, który zaczyna się od dokładnego wywiadu z rodzicami. Specjaliści chcą poznać historię rozwoju dziecka oraz obserwować je w trakcie wykonywania różnych zadań pisarskich. Psychologowie edukacyjni czy logopedzi używają zestawu specjalistycznych testów i ćwiczeń, które mają na celu ocenę zarówno umiejętności pisania, jak i innych umiejętności, takich jak koordynacja ruchowa czy percepcja wzrokowa. 

Po postawieniu diagnozy kluczowe staje się wprowadzenie odpowiedniej terapii. Terapie są indywidualnie dostosowywane do potrzeb dziecka i często są interdyscyplinarne. Wśród nich wyróżniamy terapie ruchowe, które mają na celu wsparcie rozwoju koordynacji ręka-oko oraz precyzji ruchów. Są one uzupełniane treningiem pisania, podczas którego dziecko uczy się poprawnego chwytu przyboru do pisania, ale także prawidłowej postawy podczas tej czynności. Dodatkowo terapia sensoryczna jest stosowana, by pomóc dziecku w lepszym rozumieniu i przetwarzaniu bodźców sensorycznych, co ma bezpośredni wpływ na proces pisania. Nie bez znaczenia są też modyfikacje używanych przez dziecko przyborów do pisania. Zmiana na bardziej ergonomiczne ołówki czy długopisy może znacząco wpłynąć na komfort i jakość pisania. 

Wsparcie psychologiczne jest równie istotne co np. trening pisania, zwłaszcza gdy obserwuje się, że dziecko przeżywa frustrację lub ma obniżone poczucie wartości z powodu trudności w pisaniu. Współpraca z psychologiem pomaga w budowaniu pozytywnego stosunku dziecka do pisania oraz w tworzeniu konstruktywnych strategii radzenia sobie z problemem. 

Ważnym elementem w procesie terapii jest aktywne zaangażowanie rodziców oraz nauczycieli. To oni w codziennej interakcji z dzieckiem mogą dostosowywać metody nauczania, ale też świadczyć wsparcie emocjonalne, które jest tak ważne dla dalszego rozwoju edukacyjnego. Dlatego istotne jest, by rodzice byli dobrze poinformowani i zaangażowani w proces leczenia. Wspólna praca i wczesna interwencja są kluczowe w skutecznym radzeniu sobie z dysgrafią. 

Co to jest dysleksja?

Polecamy

Co to jest dysleksja?

Czytaj

Jak pomóc dziecku zmagającemu się z dysgrafią? Wskazówki dla rodziców

Pomaganie dziecku borykającemu się z dysgrafią wymaga zrozumienia, cierpliwości i konsekwencji. Chociaż dysgrafia może stanowić wyzwanie dla całej rodziny, odpowiednio dobrana strategia wsparcia może znacząco ułatwić codzienne życie i pomóc w rozwijaniu umiejętności pisania.  

 1. Zrozumienie problemu – aby móc pomóc, kluczowe jest zrozumienie, czym jest dysgrafia oraz jakie są jej objawy. Im lepiej rodzic rozumie problem, tym łatwiej jest znaleźć odpowiednie narzędzia i metody wsparcia. 
 1. Dopasowanie przyborów – inwestycja w ergonomiczne długopisy czy ołówki może czynić cuda dla komfortu pisania. Istnieją specjalistyczne przybory do pisania, które pomagają w utrzymaniu prawidłowego chwytu i zmniejszeniu nacisku na rękę podczas pisania. 
 1. Codzienne ćwiczenia – można wprowadzić codzienną rutynę pisania, zachęcając dziecko do prowadzenia dziennika czy pisania krótkich notatek. 
 1. Zachęta i pochwały – dzieci z dysgrafią często zmagają się z niskim poczuciem wartości w zakresie umiejętności pisarskich. Pozytywne wsparcie i podkreślanie postępów jest niezbędne dla motywacji.  
 1. Zapewnienie odpowiedniego miejsca do pracy – komfortowe, dobrze oświetlone miejsce do pisania, które jest wolne od rozpraszających czynników, może znacząco wpłynąć na jakość ćwiczeń.  
 1. Współpraca ze specjalistami – warto zwrócić się do specjalistów, takich jak logopedzi czy psychologowie edukacyjni, którzy mogą dostarczyć spersonalizowane strategie i narzędzia pomagające dziecku rozwijać umiejętności pisania. 
 1. Kontakt z nauczycielami – regularna komunikacja z nauczycielami pozwala śledzić postępy dziecka, ale też identyfikować potencjalne problemy, które mogą się pojawić w szkole. 

Wspierając dziecko z dysgrafią, warto pamiętać, że każde dziecko jest inne i co działa dla jednego, może nie działać dla innego. Kluczem jest cierpliwość, zrozumienie oraz gotowość do eksperymentowania z różnymi strategiami, aby znaleźć te najbardziej skuteczne dla danego dziecka.

  Sprawdź powiązane tematy

  Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

  Sprawdź