Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – co warto o nim wiedzieć Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – co warto o nim wiedzieć Corner Baker/Unsplash

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Psycholodzy powtarzają, że pierwsze lata życia dziecka są niezwykle istotne dla jego dalszego rozwoju. Warto zatem stworzyć mu takie warunki, aby mogło jak najlepiej wykorzystać swój potencjał rozwojowy. W przypadku dziecka ze stwierdzoną niepełnosprawnością konieczne wydaje się podjęcie działań, które pomogą mu w pokonaniu trudności. Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, nazywane w skrócie WWR?

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) to specjalistyczne zajęcia przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Ich głównym celem jest usprawnienie funkcjonowania i rozwoju maluchów z niepełnosprawnościami i zaburzeniami, jak i zapobieganie powstawaniu kolejnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest w ramach współpracy członków zespołu wspierającego rozwój – lekarzy, pedagoga, psychologa, logopedy. Specjaliści po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentów i informacji o dziecku rozpoznają jego potrzeby edukacyjne.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – co powinni zrobić rodzice?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bezpłatną formą pomocy skierowaną do dzieci z niepełnosprawnością. Formalnym warunkiem otrzymania wsparcia jest uzyskanie, na wniosek rodziców, opinii o potrzebie uczestniczenia dziecka w zajęciach. Jakie kroki powinni podjąć rodzice/opiekunowie? To nic trudnego, należy:

 • zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • wypełnić wniosek o wydanie opinii,
 • zgłosić się z dzieckiem na badanie do poradni w ustalonym terminie,
 • po otrzymaniu opinii o potrzebie uczestnictwa dziecka w zajęciach zgłosić się do wybranej placówki prowadzącej takie wspomaganie, np. szkoły, przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dla kogo?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczone jest dla dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi. Dla kogo w szczególności? Ćwiczenia zostały stworzone z myślą o dzieciach:

 • niesłyszących,
 • niewidzących,
 • z opóźnieniem rozwoju mowy,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje dzieci i ich rodziny, od chwili wykrycia u malucha niepełnosprawności, aż do momentu rozpoczęcia przez nie nauki. Dlaczego w zajęciach powinni uczestniczyć również opiekunowie? Ważnym aspektem jest współuczestniczenie w terapii rodziców, bowiem to oni mają z dzieckiem najbliższy kontakt, są jego wsparciem w każdej sytuacji, a zajęcia umożliwiają im lepsze poznanie jego potrzeb i umiejętności. Co więcej, niezwykle istotne jest, aby diagnoza zaburzeń odbyła się jak najwcześniej, bowiem w początkowej fazie dojrzewania, dziecko jest o wiele bardziej plastyczne. Przeprowadzone badania wykazują, że maluchy – od okresu niemowlęcego do szóstego roku życia, są najbardziej podatne na postępowania terapeutyczne. Zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązek szkolny może zostać odroczony o rok, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – nawet o dwa lata.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – jaki cel mają zajęcia?

Celem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest stymulowanie rozwoju psychoruchowego i społecznego najmłodszych. Ich zadaniem jest pobudzenie do aktywności sfer, które nie zostały zaburzone i usprawnienie tych zaburzonych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach WWR dzieci mają szansę rozwoju, umożliwiającą im osiągnięcie określonych umiejętności, zarówno emocjonalnych, poznawczych, jak i fizycznych.

– Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się na mocy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku, w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zajęcia te przyznawane są małym dzieciom na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka, do momentu podjęcia nauki w szkole oraz są bezpłatne.

W ramach zajęć dziecko otrzymuje wsparcie specjalistów w zależności od typu wykrytej niepełnosprawności. Zajęcia WWR mogą być zapewnione dzieciom m.in. z uszkodzeniami wzroku i słuchu, zaburzeniami koordynacji ruchowej, niepełnosprawnością umysłową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, opóźnieniem rozwoju mowy, oraz ogólnym spowolnieniem w rozwoju psychoruchowym.

Poza prowadzaniem zajęć terapeutycznych z dzieckiem, specjaliści wspierają również rodziców i opiekunów w ramach realizowanych zajęć.  Celem wsparcia zespołu terapeutów jest realizacja zadań rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i ruchowym oraz przygotowaniem go do podjęcia nauki w szkole – mówi psycholog Agnieszka Hirny.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – jak wyglądają zajęcia?

To, jacy specjaliści biorą udział w zajęciach, uzależnione jest od potrzeb danego dziecka. W większości przypadków są to logopedzi, psycholodzy i pedagodzy. Jeśli jednak pomocna okaże się obecności innego specjalisty np. rehabilitanta, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dołączył do zespołu. Harmonogram, który uzależniony jest od postępów i potrzeb uczestnika, ustalany jest na bieżąco przez wykwalifikowany zespół WWR, dlatego wstępny plan bardzo często ulega zmianie. Zajęcia przeprowadzane są w małych grupach, zazwyczaj 2-4 osobowych, jak również indywidualnie. Odbywają się przez 4-8 godzin w miesiącu, jednak ich liczba może zostać zwiększona. Zwiększenie liczby godzin wymaga zgody organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty, w której dziecko realizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. – taka informacja widnieje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Sprawdź powiązane tematy

  Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

  Sprawdź