Czy przedszkole jest obowiązkowe? Czy przedszkole jest obowiązkowe?/ fot. Adobe Stock

Czy przedszkole jest obowiązkowe?

W najmłodszej grupie w przedszkolu spotkamy trzyletnie maluchy, jednak dla nich wychowanie przedszkolne jest prawem, a nie obowiązkiem. Roczne przygotowanie przedszkolne mają obowiązek odbyć dzieci w wieku sześciu lat – „obowiązkowe przedszkole” to popularna „zerówka”. Jak (i kiedy) zapisać dziecko do przedszkola?

Spis treści:

W jakim wieku dziecko idzie do przedszkola?

Do przedszkola może pójść trzylatek. Jak czytamy w ustawie Prawo oświatowe: – Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. W wyjątkowych sytuacjach do przedszkola może pójść dziecko, które ukończyło dwa i pół roku. O jego przyjęciu będzie musiał jednak zadecydować dyrektor placówki (maluch w tym wieku nie bierze udziału w rekrutacji).

Dzieci od trzeciego do piątego roku życia mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego – „obowiązkowe przedszkole” jeszcze ich nie dotyczy. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych).

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Aby zapisać dziecko do państwowego przedszkola, musimy wziąć udział w rekrutacji. Informacje o terminach i zasadach rekrutacji znajdziemy na stronie internetowej urzędu gminy lub miasta (zazwyczaj są także dostępne na stronie internetowej wybranej przez nas placówki). Jeśli rekrutacja jest prowadzona przez Internet, wniosek złożymy za pomocą platformy rekrutacyjnej. Jeśli przedszkole nie prowadzi rekrutacji online, dokumenty musimy złożyć w placówce.

Kiedy zapisać dziecko do przedszkola? Musimy pilnować harmonogramu rekrutacji – najczęściej rekrutacja do państwowych przedszkoli rozpoczyna się w pierwszym kwartale roku. Pierwszy krok to złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku – składają ją rodzice dzieci, które już chodzą do przedszkola. Następnie rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne (np. rekrutacja do przedszkoli w Warszawie i w Krakowie rozpoczęła się 1 marca 2022 roku, w Poznaniu składanie wniosków rozpoczęło się 14 marca 2022 roku).

Kryteria rekrutacji do przedszkoli znajdziemy w ustawie Prawo oświatowe. W art. 133 przeczytamy, że – Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. A gdy kandydatów spełniających ten warunek jest więcej niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są łącznie kryteria (mają one jednakową wartość):

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (gdy uzyskane na pierwszym etapie rekrutacji wyniki są równorzędne lub gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami), brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W ustawie zaznaczono, że jednym z wyznaczników może być kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Możemy zapisać dziecko do przedszkola poza miejscem naszego zamieszkania, jednak gmina musi zapewnić miejsce wychowania przedszkolnego każdemu dziecku w wieku od trzeciego roku życia, które mieszka na jej terenie (i którego opiekunowie chcą, aby chodziło do przedszkola) – to oni mają pierwszeństwo. Kandydaci mieszkający w innej gminie mogą być przyjęci, gdy w przedszkolu nadal będą wolne miejsca.

Czy przedszkole jest obowiązkowe?

Według obowiązujących przepisów roczne przygotowanie przedszkolne (w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego) mają obowiązek odbyć dzieci w wieku sześciu lat – obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat.

„Obowiązkowe przedszkole” to tak zwana „zerówka”. Jeśli nasze dziecko chodzi do przedszkola, może odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w tej samej placówce. Możemy także wziąć udział w rekrutacji i zapisać je do „zerówki” w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której będzie w przyszłości chodziło. Obydwa rozwiązania mają swoje dobre strony – w przedszkolu dziecko zostanie w znanym miejscu, ze znanymi paniami i kolegami, z kolei w szkole będzie mogło poznać nowy budynek, a z kolegami z zerówki trafi do jednej klasy (często jedna z pierwszych klas jest tworzona z grupy dzieci, które chodziły do szkolnej „zerówki”).

Przedszkole integracyjne - czy to dobry pomysł dla dziecka?

Polecamy

Przedszkole integracyjne - czy to dobry pomysł dla dziecka?

Jeśli wasza pociecha skończyła trzy lata, a w okolicy miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole z oddziałami integracyjnymi, warto zastanowić się nad posłaniem dziecka do tej właśnie placówki. Plusy przedszkola integracyjnego to mniej liczne grupy i więcej wykwalifikowanego personelu. Małe dziecko ma tam większą szansę nauczyć się empatii wobec kolegów mniej sprawnych intelektualnie czy fizycznie.

Czytaj

Czy można odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola?

Dziecko musi mieć zapewnione miejsce wychowania przedszkolnego w gminie, w której mieszkamy. Jednak nie zawsze jest to równoznaczne z przyjęciem do placówki, która jest naszym pierwszym wyborem podczas rekrutacji. Jeśli nasze dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola, możemy odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej. Najpierw, najpóźniej siedem dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, musimy poprosić komisję rekrutacyjną o to, aby uzasadniła dlaczego nie przyjęła naszego dziecka. Następnie (najpóźniej siedem dni od otrzymania uzasadnienia) musimy złożyć u dyrektora przedszkola odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Jeśli dyrektor również odmówi przyjęcia dziecka do przedszkola, możemy złożyć skargę do sądu administracyjnego. Innym rozwiązaniem jest wzięcie udziału w rekrutacji uzupełniającej (sama rekrutacja uzupełniająca odbywa się na takich samych zasadach jak ta pierwsza, biorą w niej jednak udział tylko te przedszkola, w których są jeszcze wolne miejsca).

  Sprawdź powiązane tematy

  Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

  Sprawdź