Indukcja porodu – czym jest i kiedy jest konieczna? 

Indukcja porodu to medyczna procedura, która jest wykonywana w celu wywołania skurczów macicy przed ich naturalnym wystąpieniem, z zamiarem przyspieszenia rozpoczęcia porodu. Choć większość ciąż przebiega bez konieczności ingerencji i kończy się naturalnym rozwiązaniem, w niektórych sytuacjach, dla zapewnienia bezpieczeństwa matce i dziecku, lekarze mogą zdecydować się na indukcję. Praktyka ta stosowana jest w przypadku, gdy istnieją medyczne wskazania sugerujące, że dalsze utrzymanie ciąży może wiązać się z większym ryzykiem niż jej zakończenie.

Spis treści:

Czym jest indukcja porodu?

Indukcja porodu to medyczny proces inicjowania skurczów macicy pacjentki, mający na celu wywołanie porodu przed jego naturalnym rozpoczęciem. Procedura ta jest stosowana, gdy uznaje się, że dla zdrowia matki lub dziecka lepiej jest przeprowadzić poród wcześniej niż czekać na spontaniczne rozpoczęcie się skurczów. 

Indukcja porodu definiowana jest jako szereg medycznych interwencji mających na celu sztuczne wywołanie porodu. Obejmuje to zarówno metody farmakologiczne, takie jak podawanie syntetycznej formy oksytocyny (pitocyn) w celu stymulacji skurczów, jak i metody mechaniczne, na przykład używanie balonu z cewnika do rozszerzania szyjki macicy. 

Proces indukcji rozpoczyna się od oceny gotowości szyjki macicy, co określa się za pomocą tzw. wyniku Bishopa. Ocenia on kilka czynników, takich jak miękkość, skrócenie, rozwarcie i położenie szyjki macicy, co pomaga lekarzom zdecydować o najlepszej metodzie indukcji. Następnie, w zależności od oceny i indywidualnej sytuacji pacjentki, może być zastosowana jedna z kilku metod indukcji: 

 • metody farmakologiczne: najczęściej stosuje się syntetyczną oksytocynę, która jest podawana dożylnie, aby wywołać lub wzmocnić skurcze, 
 • metody mechaniczne: na przykład użycie cewnika z balonem, który jest wprowadzany do szyjki macicy i delikatnie ją rozszerza, stymulując w ten sposób wydzielanie naturalnej oksytocyny przez organizm, 
 • metody fizyczne: jak amniotomia, czyli sztuczne pęknięcie błon płodowych w celu przyspieszenia porodu. 

Przyczyny indukcji porodu

Decyzja o indukcji porodu nie jest podejmowana pochopnie. Zazwyczaj opiera się na konkretnych medycznych wskazaniach, mających na celu ochronę zdrowia i życia matki oraz dziecka. Istnieje wiele przyczyn, dla których lekarze mogą zdecydować się na indukcję, wśród których dominują komplikacje zdrowotne i okoliczności związane z ciążą:  

 • przekroczenie terminu porodu: jedną z najczęstszych przyczyn indukcji jest ciąża przekraczająca 41 tygodni. W takich przypadkach ryzyko dla zdrowia dziecka i matki wzrasta, w tym ryzyko niedotlenienia płodu i zakażenia,  
 • pęknięcie błon płodowych bez wystąpienia skurczów: znane również jako PROM (premature rupture of membranes). Jeśli po pęknięciu błon płodowych nie rozpocznie się poród naturalny, istnieje zwiększone ryzyko infekcji, 
 • nadciśnienie indukowane ciążą: stan ten może być niebezpieczny zarówno dla matki, jak i dziecka, wymagając często przedwczesnego porodu w celu uniknięcia poważnych komplikacji,
 • cukrzyca ciążowa: może prowadzić do powiększenia płodu i komplikacji podczas porodu, co czasami wymaga indukcji, 
 • zaburzenia wzrostu płodu (zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego): gdy lekarze oceniają, że dziecko nie rośnie w odpowiednim tempie, indukcja może zapewnić dziecku lepsze warunki do rozwoju poza łonem matki, 
 • stan zdrowia matki: choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca typu 1 lub 2, wysokie ciśnienie krwi, choroby nerek, mogą być przyczynami do rozważenia indukcji, 
 • cholestaza ciążowa: schorzenie wątroby występujące w ciąży, które może zwiększać ryzyko śmierci płodu. 

Decyzja o indukcji porodu zależy od wielu czynników, w tym od: 

 • stanu zdrowia matki i płodu: bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia matki lub dziecka może wymagać natychmiastowej indukcji, 
 • wyników badań i monitorowania ciąży: regularne badania prenatalne, takie jak USG, monitorowanie tętna płodu, mogą ujawnić problemy wymagające indukcji, 
 • historii medycznej matki: wcześniejsze ciąże i porody, w tym cesarskie cięcia, mogą wpłynąć na decyzję o indukcji, 
 • preferencji i zaangażowania matki: w niektórych przypadkach, po dokładnym omówieniu ryzyka i korzyści, matki mogą wyrazić preferencję co do indukcji, która będzie respektowana, o ile nie stoi to w sprzeczności z medycznymi wytycznymi. 

Ważne jest, aby pamiętać, że każda decyzja o indukcji porodu jest podejmowana po dokładnej ocenie indywidualnej sytuacji pacjentki i konsultacji z lekarzem prowadzącym. 

Czy laktoferyna może zmniejszyć ryzyko porodu przedwczesnego?

Polecamy

Czy laktoferyna może zmniejszyć ryzyko porodu przedwczesnego?

Czytaj

Proces indukcji porodu

Indukcja porodu to proces, który może różnić się w zależności od indywidualnych okoliczności, stanu zdrowia matki i dziecka oraz preferencji lekarza prowadzącego. Mimo że szczegóły mogą się różnić, istnieje ogólny schemat postępowania, który można przedstawić krok po kroku. 

 1. Ocena stanu szyjki macicy: pierwszym krokiem jest ocena dojrzałości szyjki macicy, która może być przeprowadzona za pomocą tzw. score’a Bishopa. Ocena ta pomaga zdecydować, która metoda indukcji będzie najbardziej skuteczna. 
 2. Stosowanie prostaglandyn: jeśli szyjka macicy jest niedojrzała, lekarz może zastosować prostaglandyny w formie żelu lub czopków dopochwowych, aby zmiękczyć szyjkę macicy i przygotować ją do porodu. 
 3. Rozszerzenie szyjki macicy mechanicznie: metody mechaniczne, takie jak cewnik z balonem Foley’a, mogą być użyte do delikatnego rozszerzania szyjki macicy. 
 4. Amniotomia (sztuczne pęknięcie błon płodowych): w niektórych przypadkach lekarz może zdecydować się na amniotomię, aby przyspieszyć poród. 
 5. Podawanie oksytocyny: następnie, jeśli poród nie rozpocznie się naturalnie lub jest potrzeba wzmocnienia skurczów, podaje się dożylnie syntetyczną oksytocynę (pitocyn). 
 6. Monitorowanie stanu matki i dziecka: przez cały proces indukcji, stan matki i dziecka jest ściśle monitorowany. Obejmuje to kontrolę tętna płodu i częstotliwość skurczów macicy. 

Odczuwanie bólu podczas indukcji porodu jest bardzo indywidualne i może różnić się w zależności od metody indukcji, progu bólu pacjentki oraz tego, czy stosowane są środki przeciwbólowe lub znieczulenie. Skurcze wywołane oksytocyną mogą być intensywniejsze i bardziej bolesne niż te naturalne, dlatego ważna jest komunikacja z zespołem medycznym na temat dostępnych opcji łagodzenia bólu. Wiele kobiet korzysta ze znieczulenia regionalnego, które skutecznie łagodzi ból porodowy, pozostawiając przy tym możliwość aktywnego uczestnictwa w porodzie. 

Warto podkreślić, że każda kobieta reaguje na proces indukcji porodu inaczej, a zespół medyczny powinien dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo zarówno matce, jak i dziecku podczas całego procesu. 

Możliwe ryzyko i komplikacje

Indukcja porodu, podobnie jak każda interwencja medyczna, wiąże się z pewnymi ryzykiemami i potencjalnymi komplikacjami. Ważne jest, aby podchodzić do decyzji o indukcji z pełną świadomością możliwych skutków, jednocześnie pamiętając, że w wielu przypadkach korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. Ryzyka: 

 • nadmierna stymulacja macicy: stosowanie syntetycznej oksytocyny może prowadzić do nadmiernych lub zbyt silnych skurczów, co może być niekomfortowe dla matki i potencjalnie niebezpieczne dla dziecka, 
 • ryzyko cesarskiego cięcia: indukcja może zwiększać ryzyko konieczności wykonania cesarskiego cięcia, zwłaszcza jeśli poród nie postępuje zgodnie z oczekiwaniami, 
 • rozwój infekcji: zabiegi takie jak amniotomia mogą zwiększać ryzyko infekcji, zarówno u matki, jak i dziecka, 
 • niskie tętno płodu: nadmierna stymulacja skurczów może prowadzić do problemów z tętnem płodu, wymagających natychmiastowej interwencji medycznej, 
 • ryzyko krwawienia po porodzie: indukcja porodu może zwiększać ryzyko krwawienia po porodzie. 

Jak można minimalizować ryzyko i komplikacje?

 • Indywidualne podejście: każda decyzja o indukcji powinna być dokładnie rozważona na podstawie indywidualnej sytuacji zdrowotnej matki i dziecka. 
 • Ścisłe monitorowanie: dokładne monitorowanie stanu matki i płodu podczas indukcji i porodu jest kluczowe do wczesnego wykrywania i zarządzania potencjalnymi komplikacjami. 
 • Ograniczenie stosowania oksytocyny: dawkowanie oksytocyny powinno być dostosowane indywidualnie i zwiększane ostrożnie, aby uniknąć nadmiernej stymulacji skurczów. 
 • Wykorzystanie metod niemedycznych: w niektórych przypadkach można rozważyć zastosowanie metod niemedycznych, takich jak zmiany pozycji ciała czy masaż, aby wspomóc proces indukcji. 
 • Komunikacja i wsparcie: otwarta komunikacja między pacjentką a zespołem medycznym jest kluczowa. Ważne jest, aby kobieta czuła się wspierana i miała możliwość wyrażenia swoich obaw i preferencji dotyczących łagodzenia bólu i metod leczenia. 
 • Planowanie i przygotowanie: wiedza na temat możliwych scenariuszy porodu, w tym indukcji, pozwala na lepsze przygotowanie się na różne możliwości i potencjalne decyzje. 

Podjęcie decyzji o indukcji porodu zawsze powinno być poprzedzone dokładnym omówieniem potencjalnych korzyści i ryzyka, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji zdrowotnej matki i dziecka. 

Poród przedwczesny – przyczyny, objawy i jak mu zapobiegać?

Polecamy

Poród przedwczesny – przyczyny, objawy i jak mu zapobiegać?

Czytaj

Poród po nieudanej indukcji

Nieudana indukcja porodu może być trudnym doświadczeniem zarówno dla matki, jak i zespołu medycznego, zwłaszcza gdy istnieją oczekiwania co do naturalnego porodu. Mimo to, ważne jest, aby pamiętać, że istnieją alternatywne opcje postępowania, które mogą zapewnić bezpieczne rozwiązanie. 

 W przypadku, gdy indukcja porodu nie prowadzi do skutecznego rozpoczęcia aktywnych skurczów lub postępu porodu, lekarze mogą podjąć kilka kroków w zależności od sytuacji: 

 • dodatkowa ocena: może zostać przeprowadzona dodatkowa ocena stanu matki i płodu, w tym monitorowanie tętna płodu i ocena dojrzałości szyjki macicy, aby zdecydować o dalszym postępowaniu, 
 • wstrzymanie indukcji: w niektórych przypadkach, jeśli nie ma pilnych wskazań medycznych do natychmiastowego zakończenia ciąży, lekarze mogą zdecydować się na wstrzymanie indukcji i obserwację, dając więcej czasu na naturalne rozpoczęcie porodu, 
 • ponowna indukcja: w niektórych sytuacjach, po dodatkowej ocenie i przy odpowiednich warunkach, lekarze mogą zdecydować się na ponowną próbę indukcji porodu. 

Jakie są alternatywne opcje?

 • cesarskie cięcie: jeśli indukcja porodu nie powiedzie się i istnieją obawy dotyczące zdrowia matki lub dziecka, może zostać zaproponowane cesarskie cięcie. Jest to operacja, podczas której dziecko jest urodzone przez nacięcie w brzuchu i macicy matki, 
 • zarządzanie oczekujące: w sytuacji, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia matki lub dziecka, a warunki nie są sprzyjające dalszej indukcji, lekarze mogą zalecić zarządzanie oczekujące. Polega to na monitorowaniu stanu zdrowia matki i płodu oraz oczekiwaniu na naturalne rozpoczęcie porodu, o ile jest to bezpieczne. 

Decyzja o sposobie postępowania po nieudanej indukcji zależy od wielu czynników, w tym od stanu zdrowia matki i dziecka, stadium ciąży, a także od przyczyn, dla których indukcja została początkowo zalecona. Ważne jest, aby decyzje te były podejmowane przy ścisłej współpracy i komunikacji między pacjentką a zespołem medycznym, zawsze z naciskiem na zapewnienie najbezpieczniejszego i najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla obu stron. 

Pytania do zadania lekarzowi

Podjęcie decyzji o indukcji porodu jest ważnym momentem w ciąży, który wymaga dokładnego rozważenia wszystkich za i przeciw. Aby mieć pełny obraz sytuacji i czuć się pewnie z podjętą decyzją, warto zadawać lekarzowi szczegółowe pytania. Oto lista przykładowych pytań, które mogą pomóc w uzyskaniu niezbędnych informacji: 

 • Dlaczego proponujecie indukcję porodu w moim przypadku? – to pytanie pozwala na zrozumienie medycznych przesłanek stojących za rekomendacją indukcji. 
 • Jakie są alternatywne opcje w mojej sytuacji? – ważne jest, aby wiedzieć o wszystkich dostępnych opcjach, włącznie z możliwością oczekiwania na naturalne rozpoczęcie porodu. 
 • Jakie są potencjalne ryzyka i korzyści indukcji porodu dla mnie i mojego dziecka? – pozwala to na dokładne zrozumienie możliwych skutków indukcji. 
 • Jakie metody indukcji porodu są dostępne i która wydaje się być najlepsza dla mojej sytuacji? – daje to informacje o różnych metodach indukcji i ich odpowiedniości do indywidualnego przypadku. 
 • Czy istnieją czynniki, które mogą zwiększyć ryzyko komplikacji podczas indukcji? – warto wiedzieć, czy istnieją specyficzne okoliczności zwiększające ryzyko. 
 • Jakie są szanse na potrzebę cesarskiego cięcia po indukcji? – dobre jest zrozumienie, jak indukcja może wpłynąć na prawdopodobieństwo cesarskiego cięcia. 
 • Jak będę monitorowana podczas indukcji i porodu? – informacje na temat monitorowania stanu zdrowia matki i dziecka podczas procesu. 
 • Czy mogę korzystać ze środków przeciwbólowych lub znieczulenia podczas indukcji? Jakie są moje opcje? – pozwala to na przygotowanie do zarządzania bólem. 
 • Jakie są plany postępowania, jeśli indukcja porodu się nie powiedzie? – ważne jest, aby znać plan B na wypadek, gdyby indukcja nie przyniosła oczekiwanych efektów.
 • Jakie są moje opcje wsparcia podczas porodu? – zrozumienie, jakie formy wsparcia są dostępne (np. doula, partner, rodzina) podczas indukcji i porodu. 

Otwarta i szczera komunikacja z lekarzem jest kluczowa, aby czuć się bezpiecznie i komfortowo z podjętą decyzją. Nie wahaj się zadawać pytań i wyrażać wszelkich obaw, jakie możesz mieć. 

Podsumowanie

Indukcja porodu to ważny i czasami niezbędny proces medyczny, który może być zalecany z różnych medycznych przyczyn, takich jak przekroczenie terminu porodu, pęknięcie błon płodowych bez skurczów, nadciśnienie indukowane ciążą czy zagrożenie zdrowia matki lub dziecka.  

Podjęcie decyzji o indukcji porodu powinno być dokładnie przemyślane i oparte na szczegółowej rozmowie z lekarzem. Ważne jest, aby przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji zadać lekarzowi wszelkie nurtujące pytania i wyrazić wszelkie obawy. Niezależnie od tego, czy indukcja jest rekomendowana z powodów medycznych, czy z innych przyczyn, ważne jest, abyś czuła się komfortowo z podjętą decyzją i miała pełne wsparcie medyczne. 

Zachęcamy do aktywnego dialogu z lekarzem prowadzącym ciążę na temat indukcji porodu. Zdobycie jak największej ilości informacji pomoże ci zrozumieć proces, potencjalne ryzyka i korzyści, a także przygotować się na różne scenariusze porodu. Pamiętaj, że każda decyzja dotycząca twojego zdrowia i zdrowia twojego dziecka powinna być podejmowana w oparciu o wiedzę, zrozumienie i zaufanie do zespołu medycznego. Twoje bezpieczeństwo, komfort i dobrostan są najważniejsze.