Dofinansowanie do in vitro / iStock

Dofinansowanie do in vitro – ile, jak uzyskać i kto może na nie liczyć?

Dofinansowanie do in vitro to wsparcie dla par zmagających się z niepłodnością. W zależności od programu samorządowego, wysokość i zakres dofinansowania różni się, inne są także wymogi formalne czy medyczne, a także warunki realizacji. Ile wynosi dofinansowanie do in vitro i kto może je uzyskać?

Spis treści:

Czy można dostać dofinansowanie do in vitro?

Do 2016 roku refundacja in vitro była możliwa w ramach Narodowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego, obecnie dofinansowanie do in vitro możemy uzyskać z programów samorządowych. Leczenie niepłodności metodą in vitro jest finansowo niedostępne dla wielu par, jego dofinansowanie sprawia, że więcej osób może z niego skorzystać.

Samorządowe programy polityki zdrowotnej, które finansują leczenie niepłodności metodą in vitro, są realizowane przez kilkanaście polskich miast oraz kilka województw. To m.in.:

 • Gdańsk,
 • Kraków,
 • Łódź,
 • Poznań,
 • Warszawa,
 • województwo mazowieckie,
 • województwo lubuskie.

Kiedy można uzyskać dofinansowanie do in vitro?

Programy przyjęte przez samorządy różnią się od siebie m.in. wysokością oraz zakresem dofinansowania, wymogami, które należy spełnić, a także samymi warunkami realizacji. Jeśli w miejscu naszego zamieszkania prowadzony jest program dofinansowania in vitro, a my chcemy z niego skorzystać, musimy spełnić wymogi formalne i medyczne. Pamiętajmy także, że programy mają określony budżet, nie jest on nieograniczony.

Kto może dostać dofinansowanie do in vitro?

Dofinansowanie do in vitro mogą otrzymać pary, które spełniają warunki określone przez program samorządowy. W programie realizowanym w Warszawie wymogi to:

 • w dniu kwalifikacji do programu kobieta powinna mieć: ukończone 25 lat i nie więcej niż 40 lat (w przypadku procedury zapłodnienia pozaustrojowego), ukończone 18 lat i nie więcej niż 40 lat (w przypadku procedury ochrony płodności),
 • para pozostaje w związku małżeńskim lub partnerskim,
 • para poddała się wcześniejszemu leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiada bezpośrednie wskazanie do zapłodnienia pozaustrojowego,
 • para zamieszkuje na terenie Warszawy od co najmniej dwóch lat.
Małgorzata Rozenek-Majdan promuje dokument o in vitro

Polecamy

Małgorzata Rozenek-Majdan promuje dokument o in vitro

Małgorzata Rozenek-Majdan kilka tygodni temu wywołała niemałe poruszenie swoją książką "In vitro. Rozmowy intymne", będącą zbiorem rozmów z lekarzami, embriologami, seksuologami oraz parami, które zdecydowały się na tę metodę leczenia niepłodności. W rozmowie z Hello Zdrowie gwiazda przyznała, że procedura in vitro nie jest ani łatwa, ani tania, jest za to bardzo wymagająca i czasochłonna.

Czytaj

Ile wynosi dofinansowanie do in vitro?

Wysokość dofinansowania różni się w zależności od programu prowadzonego w danym samorządzie. Na przykład:

 • program in vitro prowadzony w Warszawie to możliwość dofinansowania procedury in vitro w wysokości do 6 tys. zł dla każdej z trzech możliwych prób zapłodnienia pozaustrojowego oraz do 3,6 tys. zł – w przypadku procedury kriokonserwacji komórek jajowych,
 • w Krakowie program obejmuje dofinansowanie do wysokości 100 proc. kosztów, łącznie nie więcej niż 5 tys. jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub dofinansowanie do wysokości 100 proc. kosztów, łącznie nie więcej niż 2,5 tys. zł jednej procedury adopcji zarodka,
 • program realizowany przez Poznań to dofinansowanie do wysokości 100 proc. kosztów (łącznie nie więcej niż 5 tys. zł) co najmniej jednej i nie więcej niż trzech procedur zapłodnienia pozaustrojowego lub dofinansowanie do wysokości 100 proc. kosztów (łącznie nie więcej niż 2 tys. zł) co najmniej jednej i nie więcej niż trzech procedur dawstwa zarodka (tzw. adopcji zarodka).

Skąd wziąć dofinansowanie do in vitro?

Dofinansowanie do in vitro możemy uzyskać w ramach programów samorządowych. Jest ono realizowane w placówkach, które udzielają świadczeń w ramach przyjętego przez samorząd programu. Obejmuje kwalifikację, badania, stymulację oraz samą procedurę zapłodnienia i transferu zarodka (zarodków).

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o in vitro?

Miejsce i termin złożenia wniosku o dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą in vitro są określone w przyjętym przez samorząd programie. Jeśli chcesz skorzystać z tej formy wsparcia, zapoznaj się z opublikowanymi na samorządowych stronach dokumentami – znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje. W wielu przypadkach, aby złożyć wniosek o in vitro, należy zgłosić się do jednej z placówek realizujących program.

Pamiętajmy, że samorządowe programy mają ograniczony budżet (realizowana jest określona liczba procedur), znaczenie może mieć kolejność przyjęcia wniosku.

Źródła:

 1. Uchwała nr XXI/543/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2022.
 2. Uchwała nr LIV/1480/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa”.
 3. Załącznik do uchwały Nr XXX/532/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23 czerwca 2020 r. Program Polityki Zdrowotnej Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024.

  Sprawdź powiązane tematy

  Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

  Sprawdź