Dzieci w przedszkolu Zdjęcie: Steven Libralon/Unsplash

Przedszkola tylko dla zaszczepionych?  Argumenty za i przeciw szczepieniom

Pandemia COVID-19 rozbudziła dyskusje na budzący wiele kontrowersji temat obowiązków i konieczności stosowania szczepień ochronnych. Zagadnieniem wywołującym najwięcej skrajnych emocji jest ograniczanie dostępu do usług publicznych dla osób nieszczepionych, w tym dostępu do publicznych szkół i przedszkoli.  

Spis treści:

Szczepienia a zdrowie publiczne – jak niski poziom zaszczepienia społeczeństwa wpływa na nasze wspólne zdrowie?

Ze względu na swoją rolę w powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i ochronie zdrowia zarówno pojedynczych jednostek, jak i społeczności, szczepienia stanowią istotny element zdrowia publicznego. Ponieważ zmniejszają one ryzyko wybuchu epidemii i przenoszenia chorób, którym można zapobiec, niski poziom wyszczepialności może mieć szkodliwy wpływ na ogólny stan zdrowia populacji.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że szczepienia znacząco zmniejszyły liczbę zgonów związanych z chorobami zakaźnymi. Na przykład wskaźnik zgonów dzieci poniżej piątego roku życia spadł o około jedną piątą w latach 2010–2017. Od 2000 r. same szczepienia przeciwko odrze pozwoliły uniknąć 25,5 miliona zgonów.

Publikowane raporty wskazują, że każdy dolar zainwestowany w programy szczepień w krajach o niskich i średnich dochodach w ciągu najbliższych dziesięciu lat zwróci ponad 52 dolary poprzez obniżenie kosztów leczenia, zwiększenie produktywności i zmniejszenie wskaźników długoterminowej niepełnosprawności.

Argumenty za i przeciw obowiązkowym szczepieniom oraz przepisy stosowane w innych krajach 

Argumenty za i przeciw obowiązkowym szczepieniom składają się na złożoną dyskusję na ten temat. Zwolennicy obowiązkowych szczepień twierdzą, że są one niezbędne do ochrony zdrowia publicznego i powstrzymania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Dominuje wśród nich pogląd, że szczepienia są korzystne i pozbawione istotnego ryzyka, a ich zalety zdecydowanie przeważają nad potencjalnymi wadami.

Argumentem przeciwko obowiązkowym szczepieniom jest, oprócz wiary w wielokrotnie zaprzeczone naukowo doniesienia o potencjalnych związkach szczepień z autyzmem, to, że naruszają one osobistą autonomię i niezależność. Przeciwnicy obowiązku szczepień uważają, że ludzie muszą mieć swobodę decydowania o tym, co jest najlepsze dla ich własnego zdrowia i zdrowia ich dzieci.

Jedną z metod odgórnej poprawy wyszczepialności społeczeństwa jest narzucanie wymogu szczepień, w tym ograniczanie osobom niezaszczepionym dostępu do niektórych usług. Przepisy takie obowiązują już w kilku krajach:

  • We Włoszech dzieci muszą zostać zaszczepione przeciwko 10 chorobom zanim będą mogły zapisać się do szkoły.
  • Rodzice we Francji, którzy odmawiają zaszczepienia swoich dzieci, narażają się na grzywny, a nawet karę więzienia.
  • W Australii niektóre świadczenia rządowe nie są dostępne dla rodziców, którzy zdecydują się nie szczepić swoich dzieci.
  • W Stanach Zjednoczonych niektóre stany wprowadziły wymóg szczepień dla uczniów, podczas gdy inne zezwalają na zwolnienia na podstawie przekonań religijnych lub filozoficznych.

Problem obowiązkowych szczepień również może zostać rozwiązany lub złagodzony. Aby zwiększyć akceptację szczepionek wśród rodziców, niektórzy eksperci zalecają wprowadzenie programów edukacyjnych dotyczących szczepień. Inni proponują zapewnienie zachęt, takich jak ulgi podatkowe lub niższe koszty ubezpieczenia zdrowotnego, aby zachęcić do szczepień.

Alternatywy dla przedszkoli dla nieszczepionych dzieci 

Jednym z ważniejszych argumentów przeciwko tak rygorystycznym przepisom i przymusowi szczepień jest ograniczanie nie tylko wolności wyboru, ale i podstawowych praw człowieka. Dzieci, które z powodu obowiązujących w ich kraju przepisów bez szczepienia nie mogą uczęszczać do publicznej szkoły/przedszkola, mają jednak wiele alternatywnych możliwości opieki. Jedną z nich jest zapisanie ich do prywatnego przedszkola, które nie wymaga szczepień. Ważne jest, aby pamiętać, że ta alternatywa może nie być dostępna we wszystkich lokalizacjach i może kosztować więcej niż przedszkola publiczne.

Dodatkową opcją jest wspólna opieka z innymi rodzicami nieszczepionych dzieci. Może to być praktyczne podejście do opieki nad dziećmi, jednocześnie zapobiegając ich narażeniu na choroby, którym można zapobiec poprzez szczepienia. Kluczowe jest jednak upewnienie się, że każdy rodzic w grupie jest zaangażowany w zapobieganie przenoszeniu chorób i jest świadomy niebezpieczeństw związanych z nieszczepieniem swoich dzieci.

Inną opcją dla nieszczepionych dzieci jest indywidualna opieka. Może to oznaczać opłacenie niani lub opiekunki, która zajmie się dzieckiem w domu. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że opiekun jest zaangażowany w powstrzymanie przenoszenia chorób i jest świadomy niebezpieczeństw związanych z brakiem szczepień.

Należy pamiętać, że nieszczepione dzieci mogą być bardziej narażone na choroby, którym można zapobiegać poprzez szczepienia i przenosić takie infekcje na innych. W związku z tym niezwykle ważne jest podejmowanie środków ostrożności zapobiegających przenoszeniu chorób, takich jak utrzymywanie doskonałej czystości i unikanie kontaktu z chorymi osobami.

Edukacja dla rodziców na temat szczepień – jak informować społeczeństwo o korzyściach i bezpieczeństwie szczepień? 

Przekazanie rodzicom dokładnych i zrozumiałych informacji na temat szczepionek ma kluczowe znaczenie dla ich edukacji w tym zakresie. Jednym z najważniejszych elementów decydującym o tym, czy ktoś się zaszczepi, czy nie, jest zachęta ze strony lekarza. W Stanach Zjednoczonych CDC (Centers for Disease Control and Prevention) tworzy arkusze informacyjne zwane oświadczeniami informacyjnymi o szczepionkach, które przedstawiają zalety i wady różnych szczepionek. Bezpośrednie informacje lub instrukcje mogłyby zwiększyć chęć rodziców do szczepienia, a także poszerzyć ich wiedzę lub zrozumienie na temat szczepień.

Przemyślane kampanie w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, mogłyby być wykorzystywane do promowania szczepień oraz do obalania powszechnych mitów i rozpowszechniania prawidłowych informacji na temat szczepionek. WHO zaleca, aby kampanie w mediach społecznościowych były tworzone z myślą o konkretnych celach i powinny być skierowane do określonych populacji.

    Sprawdź powiązane tematy

    Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

    Sprawdź