Jak przenieść dziecko do innej przychodni?\ Adobe Stock

Jak przenieść dziecko do innej przychodni?

Przychodnia Podstawowej Opieki Medycznej (POZ) to dla rodziców z małymi dziećmi jedno z ważnych miejsc. To tam odbywają się szczepienia i badania okresowe, leczy się bieżące choroby i konsultuje wszystkie wątpliwości związane z rozwojem. Jak zapisać dziecko do przychodni NFZ i jak przenieść do innej albo zmienić lekarza? Wyjaśniamy.

Spis treści:

Dlaczego dziecko jest przypisane do danej przychodni?

Przychodnię lekarską na NFZ dla dziecka wybiera rodzic. Można wybrać placówkę w dowolnej lokalizacji. Możemy kierować się np. dobrym dojazdem i zdecydować się na przychodnię blisko domu. Jeśli jednak np. mamy znajomego sprawdzonego lekarza w odleglejszej placówce, można tam zgłosić zapis dziecka do przychodni. 

Teoretycznie można założyć wypisanie się z systemu NFZ. Wówczas pozostanie korzystanie wyłącznie z prywatnych gabinetów lekarskich. Abstrahując od kosztów, sprawa może się komplikować, gdy będzie potrzebne np. skierowanie do poradni specjalistycznej czy na rehabilitację w ramach świadczeń NFZ. Wówczas niezbędne jest skorzystanie z takiej przychodni lekarskiej dla dzieci, która ma podpisaną umowę z NFZ i może wystawić stosowne skierowanie.

Zapis dziecka do przychodni jest konieczny, jeśli dziecko będzie korzystać ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach NFZ. Informację o przychodni należy podać już w szpitalu, w którym dziecko przychodzi na świat. Wówczas wybrana przychodnia lekarska dla dzieci otrzyma m.in. karty szczepień. Aby dokonać zapisu dziecka do przychodni, należy pisemnie lub online złożyć właściwą deklarację w wybranej przychodni lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. 

Świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej POZ to m.in. wizyty w gabinecie, poradni, przychodni, wizyty domowe (w uzasadnionych przypadkach), opieka profilaktyczna (np. szczepienia profilaktyczne), diagnostyka laboratoryjna, obrazowa, nieobrazowa (np. EKG, RTG, USG), zabiegi, skierowania na rehabilitację, leczenie, transport sanitarny, jak również świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z zasadami NFZ. 

Wybierając przychodnię, wskazujemy imiennie lekarza rodzinnego, pielęgniarkę i położną. W praktyce jednak możliwe jest odbywanie wizyty u innej osoby, jeśli np. „nasz” lekarz w danym dniu nie przyjmuje.

Czy dziecko może iść do innej przychodni?

Przychodnie lekarskie dla dzieci na NFZ przyjmują w godz. 8:00-18:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Niezależnie od tego, w której przychodni dziecko jest zapisane, w razie potrzeby można zgłosić się do każdej przychodni, która ma zawartą umowę z NFZ. Uzyskamy tam niezbędną pomoc lekarza lub pielęgniarki. Może się jednak zdarzyć, że pierwszeństwo mają pacjenci zadeklarowani w danej placówce. 

Podobnie, jeśli będziemy chcieli skorzystać z pomocy nocnej lub świątecznej, możemy wybrać placówkę niezależnie od tego, do której przychodni zapisane jest dziecko. W każdej miejscowości są wskazane punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Informacje dostępne są m.in. na stronach NFZ i lokalnych urzędów. W nocnej i świątecznej opiece uzyskamy pomoc codziennie po godz. 18:00, a także w weekendy, święta i dni ustawowo wolne.

Istnieje również możliwość uzyskania teleporady lub e-wizyty, np. w celu konsultacji, omówienia wyników badań czy wyjaśnienia wątpliwości w sprawie dawkowania leków. Możliwe jest także otrzymanie recepty na stale zażywane leki czy wystawienie zwolnienia, ale uwaga: NIE ZAWSZE! Niekiedy konieczne będzie realne odwiedzenie przychodni. 

W przypadku dzieci zalecane są wizyty osobiste. Wynika to z uwagi na nieswoiste objawy u najmłodszych pacjentów, dynamicznie zmieniający się stan zdrowia, a także duże ryzyko szybkiego odwodnienia. Problem stanowią też trudności komunikacyjne, gdyż dzieci nie mówią jeszcze, co i gdzie je boli, jak się czują. 

W sytuacjach zagrożenia życia należy kierować się na oddział SOR lub wezwać karetkę. Pamiętajmy, że ze „zwykłym” schorzeniem jak sezonowa infekcja kierujemy się do POZ lub do nocnej opieki, a nie na szpitalny oddział ratunkowy.

Jak przepisać dziecko do innej przychodni?

Jeśli chcesz zmienić przychodnię, bo jesteś niezadowolona ze świadczonej opieki, przeprowadziliście się lub macie jakikolwiek inny powód, wystarczy w nowej docelowej przychodni złożyć odpowiednią deklarację. Zgodnie z prawem do zapisu dziecka do przychodni wystarczy, jeśli obecny jest jeden prawny opiekun. Nie musisz przedtem wypisywać dziecka z poprzedniej placówki. 

Niezbędne do zapisu dziecka do przychodni są dane, tj. PESEL, data urodzenia, imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane opiekunów prawnych, miejsce nauki, w przypadku dzieci objętych tym obowiązkiem. Ponadto należy podać dane, która to już w danym roku zmiana przychodni dla dzieci. Niezbędne będą również dane nowego lekarza rodzinnego i pielęgniarki oraz dane dotychczasowej przychodni. Oczywiście do zapisu dziecka do przychodni konieczne są data i podpis na wypełnionych dokumentach. Zmiany przychodni i zapisu dziecka do nowej można dokonać osobiście w wybranej przez siebie placówce, jak również online przez IKP (Internetowe Konto Pacjenta). Tam również można sprawdzić, czy nowa deklaracja została przyjęta.

„Pediatra jest jak Sherlock Holmes. Rozwiązuje zagadki, bo wiele chorób u dzieci nie daje specyficznych objawów” – mówi dr Małgorzata Stefańska

Polecamy

„Pediatra jest jak Sherlock Holmes. Rozwiązuje zagadki, bo wiele chorób u dzieci nie daje specyficznych objawów” – mówi dr Małgorzata Stefańska

- Właściwie sama nie wiem, czy to, że mali pacjenci nie mówią, jest wadą czy może zaletą. Na pewno natomiast wzmaga to czujność i zmusza lekarza do wspięcia się na wyżyny swoich umiejętności - tłumaczy dr n. med. Małgorzata Stefańska, ordynatorka Oddziału Neonatologii z OIOM w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, w mediach społecznościowych znana jako "Pani Doktor".

Czytaj

Jak często można zmieniać dziecku przychodnię?

Zmiany przychodni na NFZ dla dziecka można dokonać 2 razy w roku bezpłatnie. Kolejna zmiana to koszt 80 zł na rzecz NFZ. Opłata może być zniesiona w uzasadnionych przypadkach, jeśli np. zmienił się adres zamieszkania dziecka, przychodnię zamknięto, lekarz rodzinny przeszedł na emeryturę itp.  Pamiętaj, że zmieniając przychodnię dla dziecka w ramach NFZ, możesz deklarować wybór placówek, które mają podpisane umowy z NFZ. Tylko takie przychodnie świadczą usługi POZ w ramach ubezpieczenia na NFZ. 

Po dokonaniu nowego zapisu dziecka do przychodni w Internetowym Koncie Pacjenta w ciągu 7-21 dni powinny pojawić się zaktualizowane informacje. W razie wątpliwości należy skontaktować się z wybraną przychodnią. Dotyczy to również sytuacji, gdy w IKP widnieje informacja o odrzuceniu deklaracji czy braku rozpatrzenia deklaracji zapisu do przychodni. Może to wynikać z błędów formalnych w złożonych dokumentach. Wówczas wymagane jest naniesienie odpowiednich poprawek, aby wniosek mógł zostać pozytywnie rozpatrzony.

Źródła:

  1. Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, www.pacjent.gov.pl/ [dostęp: 21.11.2022 r.]

    Sprawdź powiązane tematy

    Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

    Sprawdź