Dziecko siedzi na kanapie, płacze i krzyczy Napady histerii, agresywne zachowania oraz trudności związane z jedzeniem są naturalnymi elementami rozwoju dziecka/ fot. Hello Mama

Jak radzić sobie z histerią i agresją u małych dzieci?

Wychowanie dzieci to wyjątkowa podróż, która obfituje w wyzwania, jak i nagrody. Napady histerii, agresywne zachowania oraz trudności związane z jedzeniem są naturalnymi elementami rozwoju dziecka, które testują umiejętności rodzicielskie. Ważne jest, aby podchodzić do tych wyzwań z cierpliwością, zrozumieniem i konsekwencją, stosując strategie, które wspierają zdrowy rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

Spis treści:

Histeria u dzieci

Histeria u małych dzieci manifestuje się często jako intensywne wybuchy emocjonalne, płacz, krzyki, a czasem wręcz fizyczne próby manifestowania swojego niezadowolenia lub frustracji. Choć tego typu zachowania są naturalną częścią rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, mogą być wyzwaniem dla rodziców i opiekunów, starających się zrozumieć i odpowiednio reagować na takie sytuacje. 

Histeria i agresja u dzieci często wynikają z ich nieumiejętności wyrażania słowami własnych uczuć, potrzeb czy frustracji. Dzieci, zwłaszcza w młodszym wieku, nie mają jeszcze w pełni rozwiniętych narzędzi do komunikacji emocjonalnej, co sprawia, że ich reakcje mogą wydawać się niewspółmierne do przyczyny.

Przyczyny histerii i agresji u małych dzieci

Zrozumienie przyczyn histerii i agresji u małych dzieci jest kluczowe dla efektywnego reagowania i wsparcia ich rozwoju emocjonalnego. Te zachowania są zwykle sygnałem, że dziecko boryka się z trudnościami, których nie jest w stanie wyrazić w inny sposób. Dwa główne czynniki mogące prowadzić do takich reakcji to rozwój emocjonalny dziecka oraz frustracja wynikająca z różnych źródeł. 

Rozwój emocjonalny jest złożonym procesem, który rozpoczyna się od pierwszych dni życia i kontynuowany jest przez całe dzieciństwo. Małe dzieci stopniowo uczą się rozpoznawać, nazywać i radzić sobie ze swoimi emocjami. Jednakże w początkowych fazach tego procesu ich zdolność do regulowania emocji jest ograniczona. To oznacza, że intensywne uczucia, takie jak złość, smutek czy frustracja, mogą szybko przerodzić się w histerię lub agresję, ponieważ dzieci nie posiadają jeszcze narzędzi, aby skutecznie zarządzać swoimi reakcjami. Brak możliwości wyrażenia siebie słowami sprawia, że emocje te często są komunikowane przez płacz, krzyki czy zachowania destrukcyjne. 

Frustracja jest jedną z najczęstszych przyczyn wybuchów złości u małych dzieci. Może ona wynikać z wielu źródeł, takich jak trudności w komunikacji, niezdolność do samodzielnego wykonania jakiejś czynności, zmęczenie, głód, a także pragnienie uwagi czy konflikty z rówieśnikami. Kiedy dzieci napotykają przeszkody na drodze do osiągnięcia czegoś, co jest dla nich ważne, mogą czuć się bezsilne i sfrustrowane. Ich ograniczone zdolności językowe i emocjonalne uniemożliwiają adekwatne wyrażenie tych uczuć, co często skutkuje gwałtownymi reakcjami. Rodzice i opiekunowie mogą pomóc dzieciom w radzeniu sobie z frustracją, ucząc je zdrowych sposobów na wyrażanie emocji oraz strategii rozwiązywania problemów, co może w znaczący sposób zmniejszyć częstotliwość i intensywność negatywnych zachowań. 

Ataki histerii u dwu- i trzylatków

Dwuletnie i trzyletnie dzieci są w bardzo specyficznym etapie rozwoju, który często określany jest mianem „okresu buntu dwulatka”. Jest to czas, kiedy dzieci zaczynają testować swoje granice i wyrażać własną niezależność, co może prowadzić do częstych ataków histerii. Rozumienie charakterystyki tych zachowań oraz umiejętność rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych pomaga w łagodzeniu napięć i wsparciu dziecka w jego emocjonalnym rozwoju. 

Ataki histerii u dwu- i trzylatków mogą przyjmować różne formy, ale często obejmują krzyki, płacz, przewracanie się na podłogę, uderzanie rękami i nogami, a nawet agresję wobec siebie lub innych. Ważne jest, aby zrozumieć, że mimo iż te reakcje mogą być trudne do zniesienia dla rodziców, są one normalną częścią rozwoju dziecka i stopniowo zmniejszają się w miarę, jak dziecko uczy się lepiej radzić sobie ze swoimi emocjami. 

Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, które poprzedzają atak histerii, może pomóc w zapobieganiu jego eskalacji. Do typowych sygnałów należą: 

 • zmiany w zachowaniu: dziecko może stać się ciche, wycofane lub, przeciwnie, nadmiernie pobudzone, 
 • znaki frustracji: dziecko może wyrażać frustrację drobnymi gestami, takimi jak zaciskanie pięści, marszczenie brwi, mrużenie oczu czy wyrażanie niezadowolenia słowami, 
 • zmęczenie i głód: dziecko, które jest zmęczone lub głodne, jest bardziej podatne na ataki histerii. Zwrócenie uwagi na podstawowe potrzeby dziecka może być kluczem do zapobiegania wybuchom złości, 
 • przeciążenie bodźcami: zbyt wiele hałasu, ludzi, aktywności lub zmian w otoczeniu może przeciążyć dziecko i prowadzić do ataków histerii. 

Wczesne rozpoznawanie tych sygnałów i odpowiednie reagowanie, na przykład poprzez uspokojenie dziecka, zmniejszenie liczby bodźców w otoczeniu lub zaspokojenie podstawowych potrzeb, może pomóc w uniknięciu pełnoobjawowych ataków histerii. Ważne jest, aby rodzice zachowali spokój i cierpliwość, pamiętając, że ich reakcja na atak histerii ma kluczowe znaczenie dla sposobu, w jaki dziecko nauczy się radzić sobie z trudnymi emocjami.

„Agresja u dziecka to zakodowany komunikat. Ono nie robi nam na złość, nawet gdy nas bije” – mówi psycholożka Linda Grześkiewicz-Strumidło

Polecamy

„Agresja u dziecka to zakodowany komunikat. Ono nie robi nam na złość, nawet gdy nas bije” – mówi psycholożka Linda Grześkiewicz-Strumidło

Czytaj

Agresywne zachowania u małych dzieci

Agresywne zachowania wśród małych dzieci, takie jak uderzanie, gryzienie, popychanie czy wrzaski, mogą być dla rodziców i opiekunów poważnym wyzwaniem. Zrozumienie przyczyn tych zachowań i skuteczne reagowanie na nie są kluczowe dla wspierania dziecka w zdrowym rozwoju emocjonalnym i społecznym. Agresywne zachowania mogą wynikać z różnych przyczyn, w tym: 

 • frustracji i braku umiejętności komunikacyjnych: małe dzieci często nie są w stanie wyrazić słowami swoich potrzeb, uczuć czy frustracji, co może prowadzić do agresji jako formy komunikacji, 
 • naśladowania: dzieci mogą naśladować agresywne zachowania, które widzą w domu, w telewizji lub wśród rówieśników, 
 • przeciążenia emocjonalnego: przepełnienie emocjami, takimi jak złość, smutek czy strach, może sprawić, że dziecko reaguje agresją, 
 • potrzeby uwagi: niektóre dzieci mogą używać agresji, aby przyciągnąć uwagę rodziców lub opiekunów, 
 • braku granic: brak konsekwentnych granic i zasad może skutkować agresywnymi zachowaniami, gdy dziecko testuje, co jest dozwolone. 

Reakcja na agresywne zachowania wymaga od rodziców i opiekunów cierpliwości, konsekwencji i empatii: 

 • pozostań spokojny: ważne jest, aby zachować spokój i nie odpowiadać agresją na agresję. Dziecko obserwuje i naśladuje dorosłych, więc pokazanie spokojnej reakcji jest kluczowe, 
 • ustal i komunikuj granice: jasno określ granice zachowań akceptowalnych i nieakceptowalnych. Konsekwencja w egzekwowaniu tych granic pomoże dziecku zrozumieć, co jest dozwolone, 
 • ucz zdrowych sposobów wyrażania emocji: pomóż dziecku znaleźć akceptowalne sposoby na wyrażanie frustracji, złości czy smutku, na przykład poprzez słowa, rysowanie czy inną twórczą aktywność, 
 • wzmacniaj pozytywne zachowania: nagradzaj i pochwalaj dziecko za zachowania pozytywne i niewykorzystywanie agresji jako środka wyrazu, 
 • rozmawiaj o emocjach: ucz dziecko rozpoznawać i nazywać swoje emocje. Rozmowy na temat uczuć mogą pomóc dziecku lepiej zrozumieć i kontrolować swoje reakcje, 
 • zapewnij fizyczną aktywność: regularna aktywność fizyczna może pomóc dziecku w uwolnieniu nagromadzonej energii i stresu, zmniejszając agresywne zachowania. 

Reagowanie na agresywne zachowania u małych dzieci wymaga czasu i cierpliwości, ale konsekwentne stosowanie się do tych zasad może przyczynić się do zdrowego rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka.

Płacz, bunt i „złośliwe gesty”, czyli co chce ci powiedzieć twoje dziecko. Jak komunikują się najmłodsi, wyjaśnia psycholożka

Polecamy

Płacz, bunt i „złośliwe gesty”, czyli co chce ci powiedzieć twoje dziecko. Jak komunikują się najmłodsi, wyjaśnia psycholożka

Czytaj

Jak radzić sobie z napadami złości?

Napady złości są naturalnym elementem rozwoju dziecka, ale mogą stanowić wyzwanie dla rodziców i opiekunów, którzy dążą do zachowania spokoju i pomocy dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Skuteczne strategie uspokajania dziecka oraz konstruktywna komunikacja po napadzie złości są kluczowe dla wspierania emocjonalnego rozwoju dziecka. 

Techniki uspokajania dziecka 

Pozostań spokojny: twoja spokojna postawa może pomóc dziecku szybciej się uspokoić. Unikaj pokazywania własnej frustracji lub złości. 

 • Stosuj techniki oddychania: naucz dziecko prostych technik oddychania, które mogą pomóc mu się uspokoić, na przykład głębokie, spokojne wdechy i wydechy. 
 • Użyj technik dotykowych: delikatny, uspokajający dotyk, jak przytulanie lub głaskanie po plecach, może pomóc dziecku czuć się bezpiecznie i spokojnie. 
 • Zapewnij bezpieczne miejsce: czasami dzieci potrzebują chwili samotności, aby uspokoić się. Zapewnienie dziecku bezpiecznego miejsca, gdzie może się wycofać, pomoże mu nauczyć się samoregulacji. 
 • Przekieruj uwagę: zmiana uwagi dziecka na inną, spokojniejszą aktywność może pomóc w złagodzeniu napadu złości. Może to być cicha zabawa, czytanie książki lub słuchanie muzyki. 

Jak rozmawiać z dzieckiem po napadzie złości? 

 • Poczekaj, aż dziecko się uspokoi: rozmawiaj z dzieckiem, gdy jest już spokojne i w stanie słuchać oraz rozmawiać. Rozmowa w trakcie napadu złości może być nieefektywna. 
 • Nazwij emocje: pomóż dziecku zrozumieć i nazwać jego uczucia, mówiąc na przykład: „Widzę, że byłeś bardzo zły, gdy się to zdarzyło”. To pomoże dziecku w identyfikacji i radzeniu sobie z emocjami. 
 • Wsłuchaj się w dziecko: pozwól dziecku wyrazić swoje uczucia i perspektywę. Aktywne słuchanie pokazuje dziecku, że jego uczucia są ważne i zrozumiałe. 
 • Omów zachowanie: delikatnie omów, dlaczego pewne zachowania są nieakceptowalne, zachęcając dziecko do znalezienia lepszych sposobów wyrażania swoich emocji. 
 • Ustalaj rozwiązania: pracujcie razem nad znalezieniem konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami w przyszłości. Może to być umówienie się na używanie słów do wyrażania frustracji, wybór spokojnej aktywności, gdy dziecko zaczyna czuć złość, czy ustalenie sygnałów, które dziecko może dać, gdy potrzebuje pomocy w uspokojeniu się. 

Radzenie sobie z napadami złości wymaga czasu, cierpliwości i konsekwencji. Jednak przez stosowanie tych technik, rodzice i opiekunowie mogą pomóc dziecku w nauce zdrowego wyrażania i radzenia sobie z emocjami. 

Histeria przy jedzeniu

 Posiłki, które powinny być czasem spokoju i rodzinnego zbliżenia, czasami stają się źródłem stresu i histerii, zwłaszcza w przypadku małych dzieci. Rozumienie przyczyn tego zachowania i znajomość skutecznych sposobów radzenia sobie z tym problemem może pomóc rodzicom w przekształceniu czasu posiłków w pozytywne doświadczenie dla całej rodziny. 

Histeria przy jedzeniu może wynikać z: 

 • niechęci do nowych smaków i tekstur, 
 • nadmiernej kontrola rodziców,  
 • zmęczenia lub przestymulowania, 
 • braku rutyny posiłkowej, 
 • potrzeby uwagi. 

Sposoby radzenia sobie z tym problemem: 

 • stwarzaj pozytywną atmosferę: utrzymuj spokojną i pozytywną atmosferę podczas posiłków. Unikaj krytykowania dziecka za jego wybredność, 
 • wprowadź rutynę: regularne godziny posiłków pomagają dziecku w przygotowaniu się do jedzenia i budują poczucie przewidywalności, 
 • zachęcaj do próbowania nowych pokarmów: zachęcaj dziecko do próbowania nowych smaków, ale nie zmuszaj go. Można wprowadzać nowe pokarmy stopniowo, obok tych już lubianych, 
 • pozwól dziecku na pewien stopień kontroli: daj dziecku możliwość wyboru między kilkoma zdrowymi opcjami, co może zwiększyć jego chęć do jedzenia, 
 • uczyń posiłki interaktywnymi: pozwól dziecku pomagać w przygotowaniu posiłków, co może zwiększyć jego zainteresowanie jedzeniem, 
 • ogranicz rozpraszacze: wyłącz telewizję i odłóż elektronikę podczas posiłków, aby skupić uwagę na jedzeniu i rodzinnej interakcji, 
 • zachowaj spokój: jeśli dojdzie do histerii, zachowaj spokój i nie nagradzaj negatywnego zachowania zbytnią uwagą. Czasami krótka przerwa od stołu może pomóc dziecku uspokoić się. 

Radzenie sobie z histerią przy jedzeniu wymaga cierpliwości i konsekwencji. Pamiętaj, że każde dziecko jest inne i to, co działa dla jednego, może nie działać dla innego. Ważne jest, aby pozostać elastycznym i pozytywnie nastawionym, podchodząc do wyzwań związanych z posiłkami jako do możliwości nauczania i wzmacniania więzi rodzinnej. 

Uczucia a zachowanie dziecka

Rozumienie i radzenie sobie z emocjami jest kluczowym aspektem rozwoju dziecka, mającym bezpośredni wpływ na jego zachowanie. Dzieci, które potrafią rozpoznawać i nazywać swoje uczucia, są lepiej przygotowane do konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami i wyrażania swoich potrzeb w zdrowy sposób. Pomoc dziecku w nauce identyfikacji i wyrażania emocji jest więc niezwykle ważna.  

Jak pomóc dziecku rozpoznawać i nazywać swoje uczucia? 

 • Rozmawiaj o emocjach: regularnie rozmawiaj z dzieckiem o uczuciach, używając konkretnych nazw emocji. Możesz opowiadać o swoich uczuciach, pytając jednocześnie dziecko, jak się czuje. To pomaga budować słownictwo emocjonalne dziecka. 
 • Czytaj książki o emocjach: wykorzystaj książki dla dzieci, które opowiadają o różnych uczuciach. Dyskusja o emocjach postaci może pomóc dziecku lepiej zrozumieć własne uczucia. 
 • Wykorzystaj gry i zabawy: gry i zabawy edukacyjne mogą być świetnym sposobem na naukę rozpoznawania emocji. Na przykład, zabawy w mimikę pomagają dziecku utożsamiać się z różnymi stanami emocjonalnymi. 
 • Bądź wzorem: dzieci uczą się przez naśladowanie, więc ważne jest, aby otwarcie wyrażać i nazywać swoje uczucia w ich obecności, pokazując jednocześnie zdrowe sposoby radzenia sobie z emocjami. 
 • Używaj opisów emocjonalnych: kiedy dziecko wyraża swoje emocje, zwłaszcza te trudne, używaj opisów, które pomagają mu zrozumieć, co przeżywa. Na przykład, zamiast mówić „nie krzycz”, można powiedzieć „widzę, że jesteś bardzo zły”. 
 • Ucz rozwiązywania problemów: pokaż dziecku, jak jego uczucia mogą wpływać na decyzje i zachowania, ucząc jednocześnie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak rozmowa o problemie, znalezienie kompromisu czy praktykowanie technik uspokajania. 

Pomoc dziecku w rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć jest procesem, który wymaga czasu i cierpliwości, ale jest niezwykle wartościowy dla emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka. Umożliwia to budowanie silnych fundamentów dla zdrowych relacji interpersonalnych i poczucia własnej wartości. 

Co robić, gdy dziecko bije, szczypie, gryzie?

Agresywne zachowania fizyczne, takie jak bicie, szczypnięcia czy gryzienie, są wyzwaniem wychowawczym, z którym rodzice i opiekunowie małych dzieci mogą się spotkać. Ważne jest, aby reagować na takie zachowania w sposób, który jest konstruktywny i edukacyjny, jednocześnie promując zdrowe sposoby wyrażania emocji i potrzeb. 

Sposoby reagowania na agresywne zachowania fizyczne: 

 • zachowaj spokój: twoja spokojna reakcja jest kluczowa. Unikaj krzyku czy fizycznego karania, ponieważ takie działania mogą wzmacniać agresywne zachowanie, pokazując dziecku, że przemoc jest akceptowalną formą radzenia sobie z frustracją, 
 • natychmiast zareaguj: szybko, ale spokojnie zareaguj na agresywne zachowanie, wyraźnie komunikując dziecku, że bicie, gryzienie czy szczypnięcia są nieakceptowalne. Możesz użyć prostych i jasnych komunikatów, takich jak „Nie bijemy. Bicie sprawia ból” lub „Gryzienie boli. Musimy być delikatni”,  
 • wskaż konsekwencje: konsekwentnie stosuj umiarkowane i zrozumiałe konsekwencje za agresywne zachowania, takie jak odebranie zabawki, z którą dziecko nie umie się bezpiecznie bawić, lub krótki czas odosobnienia (na przykład minuta na każdy rok życia dziecka), aby dać mu czas na uspokojenie,  
 • naucz alternatywnych zachowań: pokaż dziecku inne sposoby wyrażania frustracji lub złości, takie jak używanie słów do wyrażenia uczuć, rysowanie o tym, jak się czuje, czy oddalenie się od sytuacji, która je denerwuje, 
 • rozmawiaj o emocjach: gdy dziecko się uspokoi, porozmawiaj o tym, co się stało. Pomóż mu zrozumieć i nazwać swoje emocje oraz zachęcaj do wyrażania ich w akceptowalny sposób. Zapytaj, co spowodowało jego zachowanie i wspólnie zastanówcie się nad lepszym sposobem reagowania w przyszłości,  
 • buduj empatię: ucz dziecko empatii, pokazując, jak jego zachowanie wpływa na innych. Możesz powiedzieć coś w rodzaju: „Zobacz, jak smutny jest teraz twój przyjaciel, gdy go uderzyłeś”. To pomaga dziecku rozumieć konsekwencje swoich działań dla innych,  
 • wzmacniaj pozytywne zachowania: aktywnie szukaj i chwal dziecko za pokazywanie pozytywnych form zachowania, takich jak dzielenie się, używanie słów do wyrażenia uczuć czy okazywanie troski o innych. Pozytywne wzmocnienie może zachęcać do powtarzania tych zachowań. 

Błędy popełniane przez rodziców podczas napadu histerii

Napady histerii są naturalną częścią rozwoju dziecka, ale sposób, w jaki rodzice reagują na te wyzwania, może znacząco wpłynąć na emocjonalny rozwój ich dziecka. Poniżej przedstawiono typowe błędy, które rodzice mogą popełniać w trakcie napadu histerii dziecka: 

 • ustępowanie żądaniom dziecka: podczas gdy ustępowanie może natychmiast zakończyć napad histerii, na dłuższą metę uczy dziecko, że histeria jest skutecznym sposobem na osiągnięcie tego, czego chce, 
 • krzyczenie lub zbyt emocjonalna reakcja: reagowanie złością lub frustracją może eskalować sytuację, pokazując dziecku, że kontrola emocji jest nieistotna, 
 • ignorowanie dziecka: chociaż ignorowanie lekkich objawów złości może być skuteczne, całkowite ignorowanie dziecka podczas intensywnego napadu histerii może sprawić, że poczuje się ono opuszczone i niezrozumiane, 
 • brak konsekwencji: niekonsekwentne reagowanie na napady histerii może prowadzić do niepewności u dziecka co do tego, czego może się spodziewać, co może prowadzić do dalszych wybuchów, 
 • kary fizyczne: stosowanie kar fizycznych nie tylko nie rozwiązuje problemu, ale również uczy dziecko, że agresja jest akceptowalną formą radzenia sobie z frustracją, 
 • zbyt wiele negocjacji: próba negocjacji z dzieckiem podczas pełnego napadu histerii często jest nieskuteczna i może być odbierana przez dziecko jako zachęta do dalszego podobnego zachowania. 

  Sprawdź powiązane tematy

  Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

  Sprawdź