“Poród ma IV okresy”. Jak długo trwa rodzenie dziecka? Pisze ginekolog Wojciech J. Falęcki / iStock

Jak długo trwa rodzenie dziecka? 

Historie porodów opowiadane przez kobiety są tak różne, że przyszła mama nie wie, czego się spodziewać. Od czego zależy długość porodu i na jakie fazy się dzieli? Poznaj IV okresy porodu i czynniki, które mają wpływ na ich przebieg i długość trwania.  

Spis treści:

IV okresy porodu  

Większość ciężarnych, szczególnie tych, które będą rodzić po raz pierwszy, chciałoby wiedzieć, co je czeka na porodówce i ile to będzie trwało. Pod koniec ciąży jest to jedno z najczęściej zadawanych ginekologom i położnym pytań. Dr Wojciech J. Falęcki, ginekolog i położnik prowadzący popularny profil na Instagramie na tak zadane pytania odpowiada zazwyczaj: „Od początku do końca”.

Każdy poród dzieli się na IV okresy, a każdy z nich może mieć inną długość i przebieg u każdej z rodzących.

I okres porodu to czas od regularnej czynności skurczowej macicy do pełnego rozwarcia, trwa kilkanaście godzin.

II okres porodu – czas do urodzenia dziecka, to kolejne dwie godziny.

III okres porodu to czas na poród łożyska i niezależnie od ilości porodów w przeszłości ten okres trwa do 30 min.

IV okres porodu to czas obserwacji; 2 godziny, chyba że poród zakończył się zabiegowo – wtedy 4 godziny.

Średnia długość porodu, jak informuje Fundacja Rodzić po Ludzku, od pierwszych skurczów macicy do urodzenia dziecka u pierworódek wynosi ok. 14 godzin, natomiast u wieloródek prawie dwa razy mniej – 7,25 godz. Poród przez cesarskie cięcie trwa zazwyczaj 30–40 minut. 

Co wpływa na zmiany w długości porodu  

Statystyka to jedno, a rzeczywistość to drugie. Dr Wojciech J. Falęcki zaznaczył, że u kobiety, która rodzi kolejny raz, poród powinien trwać krócej, jednak czas zależy od wielu czynników. Niektórych z nich nie można przewidzieć (np. podatność szyjki macicy na rozwieranie czy czynność skurczową macicy).

Czynniki wpływające na długość porodu to także:

 • styl życia i kondycja fizyczna (kobiety nieaktywne ruchowo, z nadwagą zwykle rodzą dłużej);
 • genetyka (jeśli twoja mama czy babcia rodziły szybko, bardzo możliwe, że twój poród także odbędzie się sprawnie);
 • wiek – badania wykazały, że pierwszy etap porodu u najmłodszych kobiet rodzących po raz pierwszy wynosił średnio 9,2 godziny, podczas gdy u kobiet 34–39-letnich było to 11 godzin.

Poród przedwczesny i po terminie – przyczyny i zagrożenia

Jeśli ciąża kończy się między 22. a 36. tygodniem ciąży, mówimy o porodzie przedwczesnym. Czynniki ryzyka to m.in. niski status socjoekonomiczny, ciąża mnoga i jej powikłania, przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego, nadciśnienie w ciąży, zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu, krwawienia i krwotoki przedporodowe, niewydolność cieśniowo-szyjkowa, wady macicy.

Przeciwieństwem porodu przedwczesnego jest poród po terminie. Jest to poród, który ma miejsce po 42. tygodniu ciąży. Można się też spotkać z określeniem „ciąża przenoszona”. W takim wypadku stosuje się indukcję (wywołanie) porodu.

Badania wykazały, że takie postępowanie, w porównaniu do postawy wyczekującej, wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu wewnątrzmacicznego płodu, a także niższym odsetkiem porodów drogą cesarskiego cięcia. Największe ryzyko ciąży po terminie dotyczy kobiet, których poprzednia ciąża także wiązała się z przekroczeniem terminu.

Jak wspierać kobietę podczas porodu? 

Badania naukowe potwierdzają, że aktywne wsparcie rodzącej kobiety może korzystnie wpłynąć na długość i przebieg porodu. Znaczenie ma tutaj zarówno obecność partnera, jak i położonej personelu medycznego empatycznie i życzliwie nastawionego do ciężarnej. Jak informuje Fundacja Rodzić po Ludzku: „Poród to wielkie emocje, ale także ogromny wysiłek i ból. Warto dzielić to wszystko z bliską osobą, do której masz zaufanie i której obecność będzie dawała ci sił do radzenia sobie z kolejnymi skurczami”.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w porodzie towarzyszyła matka, siostra, przyjaciółka czy doula. Standard organizacyjny opieki okołoporodowej precyzuje prawa przyszłej matki. Według standardu kobieta: znajduje się w centrum uwagi, jest o wszystkim rzetelnie informowana, podejmuje świadome decyzje, każdorazowo wyraża zgodę na zabiegi medyczne (lub odmawia), mówi o swoich potrzebach, jest aktywna.

Źródła:

 1. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące indukcji porodu, Via Medica, Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2017 tom 2, nr 2, s. 58–71.
 2. Materiały informacyjne Fundacji Rodzić po Ludzku [dostęp: 20.09.2023 r.]

  Sprawdź powiązane tematy

  Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

  Sprawdź