Embriopatia – charakterystyka, przyczyny, leczenie / iStock

Embriopatia – charakterystyka, przyczyny, leczenie

Początkowy okres rozwoju zarodka, czyli tzw. embriogeneza, jest kluczowa do prawidłowego wykształcenia się narządów i układów wewnętrznych dziecka. W tym czasie może jednak dojść do poważnych nieprawidłowości rozwojowych, czyli embriopatii. Jak możemy temu zapobiec?

Spis treści:

Co to jest embriopatia?

Embriopatia to zaburzenie rozwoju zarodka mające miejsce w okresie tzw. embriogenezy. Ma ona miejsce pomiędzy 18. dniem ciąży a 8. tygodniem jej trwania. W tym czasie kształtują się zawiązki wszystkich narządów oraz układów, powstaje połączenie matczyno-płodowe, łożysko uzyskuje swoją docelową formę. 

W przypadku zadziałania szkodliwego czynnika uszkodzone zostają najczęściej struktury serca wraz z naczyniami krwionośnymi, a także ośrodkowy układ nerwowy, gdzie anomalie określane są jako dysrafie. Momentem, w którym ryzyko nieprawidłowej embriogenezy jest największe, jest okres pomiędzy 4. a 8. tygodniem życia płodowego.

Przyczyny embriopatii

Proces embriogenezy jest skomplikowany, dlatego też istnieje wiele czynników, które mogą go zakłócić. Niektóre przyczyny embriopatii poznane zostały bardzo dobrze.

 • Działanie toksyn – np. spożywanie alkoholu w ciąży.
 • Działanie leków – np. przyjmowanie w trakcie ciąży talidomidu lub fenytoiny (są to leki przeciwpadaczkowe), leków z grup inhibitorów konwertazy angiotensyny lub pochodnych warfaryny.
 • Zakażenia wirusowe – szczególny wpływ mają patogeny z grupy TORCH (toksoplazmoza, różyczka, ospa wietrzna, cytomegalia, wirus opryszczki oraz inne).

Warto jednak podkreślić, że przyczyny wystąpienia niektórych embriopatii pozostają nieznane, a lista potencjalnie szkodliwych czynników jest na bieżąco aktualizowana.

Rodzaje embriopatii

Zaburzenia rozwojowe wywoływane są przez toksyczne działanie czynników zewnętrznych lub patogenów. Z tego względu to najczęściej w oparciu o przyczynę specjaliści wyróżniają różne rodzaje embriopatii. Warto jednak podkreślić, że wady wrodzone mogą być powodowane przez więcej niż jeden określony czynnik, dlatego podział ten nie występuje w oficjalnym piśmiennictwie. Można jednak niekiedy natknąć się w nomenklaturze medycznej na określenia takie, jak: embriopatia hydantoinowa, wywołana przez fenytoinę, warfarynowa, wywołana przez stosowanie warfaryny, wirusowa, spowodowana wcześniej wymienionymi patogenami, czy też weneryczna, spowodowana przez kiłę wrodzoną.

Cytomegalia – co to jest?

Polecamy

Cytomegalia – co to jest?

Cytomegalia to choroba, którą większość osób przechodzi bezobjawowo. Szacuje się, że jej nosicielami może być nawet 90 proc. populacji. Zakażenie to jest szczególnie groźne u kobiet spodziewających się dziecka, ponieważ może przenieść się na płód. Jakie są objawy cytomegalii? Jak sprawdzić, czy nie jesteśmy jej nosicielem?

Czytaj

Embriopatia – leczenie

Embriopatia jest nieodwracalnym zaburzeniem formowania się narządów oraz układów u płodu. Z tego względu nie ma skutecznego leczenia, które mogłoby odwracać skutki zadziałania danego patogenu na płód. 

Nie oznacza to jednak, że w tej kwestii medycyna pozostaje bezradna. Kluczową rolę odgrywają również badania prenatalne, które mają za zadanie wykryć potencjalne nieprawidłowości w budowie płodu jeszcze w trakcie ciąży. 

Pozwala to na odpowiednie przygotowanie się do porodu, wybranie szpitala o wysokiej referencyjności i z odpowiednim zapleczem neonatologicznym. Umożliwia również lekarzom zaplanowanie dalszego leczenia, np. przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej w pierwszych dniach życia dziecka czy też włączenie od razu po porodzie odpowiednich leków ratujących życie.

Jak zapobiec embriopatii?

Choć wiele czynników powodujących wrodzone wady u dzieci zostało opisanych i zidentyfikowanych, to nadal istnieje wiele embriopatii, które trudno powiązać z substancją bądź konkretnym patogenem. Z tego względu zapobieganie embriopatii ogranicza się do działań mających na celu uniknięcie potencjalnych czynników wywołujących wady u dzieci. Należą do nich m.in.:

 • Całkowite zaprzestanie picia alkoholu oraz palenia papierosów.
 • Zmiana niektórych leków przyjmowanych na stałe na zamienniki bezpieczne dla kobiet w ciąży.
 • Unikanie kontaktu z osobami zakażonymi opryszczką wargową.
 • Niespożywanie surowego mięsa oraz nieumytych owoców i warzyw.
 • Ograniczenie kontaktu z kotami, które mogą być źródłem zakaźnych form toksoplazmozy.
 • Wykonywanie badań w trakcie ciąży w kierunku HIV oraz kiły, a w przypadku stwierdzenia choroby włączenie odpowiedniego leczenia.

  Sprawdź powiązane tematy

  Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

  Sprawdź