Becikowe – czym jest, ile wynosi i jak złożyć wniosek?\AdobeStock

Becikowe – czym jest, ile wynosi i jak złożyć wniosek?

Narodziny dziecka wiążą się nie tylko z dużymi emocjami, ale i z… wydatkami. Rodzice muszą zaopatrzyć się w wyprawkę, zarówno dla noworodka, jak i dla siebie. Wózek, łóżeczko, fotelik samochodowy, ubranka, środki do pielęgnacji i wiele innych niezbędnych gadżetów kosztują nierzadko kilka tysięcy złotych. W Polsce rząd dokłada się do każdej wyprawki, wypłacając becikowe. Sprawdź, czym dokładnie jest becikowe, ile wynosi, komu przysługuje i jakie dokumenty należy złożyć, by je otrzymać.

Spis treści:

Czym jest i skąd się wzięło becikowe

Becikowe to jednorazowa zapomoga dla rodziców z okazji narodzin dziecka. Wynosi tysiąc złotych i jest wypłacana przez państwo. Świadczenie rodzinne obowiązuje od 9 lutego 2006 roku – nowelizację, której celem było wprowadzenie becikowego jako prawa obowiązującego w całej Polsce, zaproponowała Liga Polskich Rodzin w ramach programu wyborczego w 2005 roku. Po wyborach rząd Kazimierza Marcinkiewicza włączył projekt o becikowym do swojego programu.

Becikowe – komu przysługuje

Becikowe nie należy się wszystkim rodzicom, którym powiększyła się rodzina. To pomoc dla tych, którzy zarabiają mniej. Co ważne, becikowe należy się również rodzicom, którzy adoptowali dziecko.

To, czy rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny otrzymają becikowe, zależy od wysokości ich dochodów. Kwestie prawne dotyczące becikowego opisuje Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Mówi ona, że „jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł netto”.

Aby obliczyć łączny dochód rodziny, należy zsumować zarobki z umów o pracę i umów zleceń, stypendia, dochody z działalności gospodarczej, dochody z działalności rolniczej oraz dochody z wynajmu. Otrzymaną kwotę należy podzielić przez liczbę członków rodziny łącznie z nowo narodzonym lub adoptowanym dzieckiem.

Becikowe mogą otrzymać obywatele Polski, którzy mieszkają w Polsce. Cudzoziemcy również mają możliwość otrzymania świadczenia, jeśli spełnią jeden z warunków:

 • są obywatelami innego kraju Unii Europejskiej;
 • są obywatelami kraju spoza UE, ale kraj ten ma podpisaną z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym;
 • mają zezwolenie na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • mają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji;
 • mają zezwolenie na pobyt czasowy; mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo mają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” i są obywatelami Unii Europejskiej.

Warunkiem uzyskania becikowego jest również posiadanie dokumentu, który zaświadcza, że kobieta była w czasie ciąży pod opieką lekarza od co najmniej 10. tygodnia ciąży aż do porodu i w tym czasie odbyła obowiązkowe badania oraz wizyty.

Wniosek o becikowe – jakie dokumenty

Wniosek o becikowe można złożyć zarówno osobiście, jak i online. Jeśli chcesz dostarczyć dokumenty w formie papierowej, musisz zgłosić się do urzędu miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej, do działu zajmującego się wypłatą świadczeń rodzinnych. W obu przypadkach, aby otrzymać becikowe, należy wypełnić formularz, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mpips.gov.pl. Jeśli chcesz złożyć wniosek przez Internet, najpierw musisz założyć profil zaufany e-PUAP na rządowej stronie www.gov.pl.

Do wypełnienia wniosku o becikowe niezbędny jest PESEL dziecka, zatem najpierw należy zgłosić się do urzędu stanu cywilnego z wnioskiem o jego wyrobienie. Ta procedura trwa nie dłużej niż 30 dni.

Wśród dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o becikowe, znajdują się kserokopie dokumentów tożsamości rodziców, np. dowodów osobistych, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, dokument z urzędu skarbowego potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu, oświadczenie, że nie pobrano becikowego na dane dziecko wcześniej, oraz karta ciąży.

Czas, jaki rodzice mają na złożenie wniosku o becikowe, to 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Po upływie tego okresu becikowe przepada.

„Adopcja to możliwość obdarowania miłością” - mówi Paulina, mama trzech córek

Polecamy

„Adopcja to możliwość obdarowania miłością” - mówi Paulina, mama trzech córek

– Pojawił się niepokój - czy damy radę, ale z drugiej strony pojawiła się taka pewność i ciepło w sercu, że kto jeśli nie my? My nie damy rady? Przecież to maluszek, który owszem, potrzebuje sporo opieki, ogromnego zaangażowania, ale przede wszystkim potrzebuje miłości, czyli mamy i taty – mówi Paulina Jagięła-Śliwińska, która razem z mężem adoptowała trójkę dzieci.

Czytaj

Ile wynosi becikowe

Becikowe to jednorazowa zapomoga wysokości tysiąca złotych. Taka kwota przysługuje na każde dziecko, zatem jeśli na świat przyszły bliźniaki, rodzice mogą otrzymać dwa tysiące złotych. Taką samą, podwójną kwotę mogą otrzymać rodzice, których dochód nie przekracza 539 zł na osobę miesięcznie.

Co jeszcze musisz wiedzieć o becikowym

Na wypłatę świadczenia nie czeka się długo – jeśli złożymy dokumenty do 10. dnia danego miesiąca, pieniądze otrzymamy najpóźniej po trzech tygodniach, jeśli zaś dostarczymy dokumenty w drugiej połowie miesiąca, świadczenie zostanie przyznane w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Składając wniosek o becikowe, można wybrać formę, w jakiej pieniądze do nas trafią. Możemy zdecydować się na przelew na konto, wypłatę z kasy urzędu lub przelew pocztą.

Źródła:

 1. www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-becikowe [dostęp: 19.11.2022 r.]

  Sprawdź powiązane tematy

  Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

  Sprawdź