Kobieta rodząca dziecko porodem kleszczowym Fot. TanyaJoy / Adobe Stock

Asfiksja (zamartwica) płodu – objawy, przyczyny, możliwe skutki

Spis treści:

Asfiksja zwana również zamartwicą to poważny stan zagrożenia życia dziecka. Asfiksja okołoporodowa dotyczy dziecka po urodzeniu lub w trakcie porodu, natomiast asfiksja płodu zachodzi jeszcze w czasie ciąży.

Czym jest asfiksja?

Asfiksja to niedotlenienie płodu. Jest ciężką niewydolnością oddechowo-krążeniową płodu lub noworodka. Może być skutkiem urazów doznanych w czasie ciąży lub ciężkim i skomplikowanym porodem. Dochodzi do niej w wyniku zaburzeń w procesie wymiany tlenu pomiędzy krążeniem matki a krążeniem płodu. Wskutek tego następują zaburzenia krążenia również w łożysku, co może doprowadzić do jego odklejenie oraz w pępowinie.

Krótkotrwała asfiksja nie niesie ze sobą większych negatywnych konsekwencji. Długotrwała asfiksja może doprowadzić do zgonu dziecka. W przypadku niedotlenienia płodu natychmiastowa pomoc lekarza jest kluczowa.

Asfiksja płodu – objawy

Niedotlenienie płodu może objawiać się podczas badania USG zbyt niską masą ciała w stosunku do stadium ciąży, a także małowodziem. Dziecko urodzone w asfiksji jest blade, sine, mało aktywne, nie płacze po porodzie, a krew pępowinowa wykazuje obecność kwasicy.

Asfiksja płodu – przyczyny

Asfiksja może być spowodowana szeregiem czynników zarówno po stronie matki, jak i płodu. Może dojść do niej na skutek przedwczesnego porodu, ucisku lub wypadnięcia pępowiny, przedłużającego się i skomplikowanego porodu, niedociśnieniem u matki spowodowanym uciskiem na aortę. Ucisk może wynikać ze złego ułożenia kobiety będącej w zaawansowanej ciąży. Zaleca się, aby kobiety w ostatnim stadium ciąży leżały na lewym boku zamiast na plecach.

Asfiksja – możliwe skutki

Krótkotrwała asfiksja nie niesie ze sobą większego niebezpieczeństwa, jednak przedłużająca się może doprowadzić do uszkodzenia układu nerwowego i powstania szeregu konsekwencji z tym związanych, między innymi: obrzęk mózgu, dziecięce porażenie mózgowe, niewydolność nerek, a w skrajnym przypadku nawet śmierć. Ważna jest szybka reakcja i dobra opieka medyczna.

    Sprawdź powiązane tematy

    Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

    Sprawdź