owulacja 26 dni - kiedy owulacja?/ iStock

26 dni – kiedy owulacja?

Wiele z nas kojarzy 28 dni jako książkowy czas trwania cyklu miesiączkowego. Nie każda kobieta jednak wie, że zakres normy jest tu szeroki i obejmuje przedział 21-35 dni. Cykl o długości 26 dni także może więc być prawidłowy. Kiedy w cyklu o tej długości występuje owulacja? Jak obliczyć dni płodne, jeśli okres masz co 26 dni?

Spis treści:

Dlaczego cykl trwa 26 dni?

Cykl menstruacyjny, liczony od pierwszego dnia jednej miesiączki do pierwszego dnia kolejnej, nie u każdej kobiety trwa podręcznikowe 28 dni – taka długość cyklu nie jest też jedyną uznawaną za prawidłową. Zakres normy jest dużo szerszy i obejmuje cykle długości 21-35 dni. Jeśli długość cyklu mieści się we wspomnianym przedziale, nie musi cię martwić, że nie trwa on tyle, co na ogół podawane jest jako przeciętna ilość dni. Cykl trwający 26 dni także można więc uznać za odpowiedni.

Na problemy wskazywać mogą natomiast także inne nieprawidłowości. Uwagę warto zwrócić przede wszystkim na aspekty, które odbiegają od tego, co zazwyczaj było normą dla ciebie (np. nasilenie się krwawienia, znaczne skrócenie lub wydłużenie czasu krwawienia, duża nieregularność miesiączkowania).

 

Kiedy można spodziewać się owulacji?

W trakcie cyklu miesiączkowego zazwyczaj dojrzewa i pęka jeden pęcherzyk jajnikowy, co skutkuje uwolnieniem komórki jajowej – proces ten nazywany jest owulacją (jajeczkowaniem). Kiedy występuje owulacja w cyklu trwającym 26 dni? Przyjmuje się, że w takim przypadku proces zachodzi średnio 12-14 dni po rozpoczęciu menstruacji.

Wskazówką co do tego, kiedy pojawia się owulacja, są także objawy tego procesu. Wśród nich wyróżnić można:

 • wydzielający się z szyjki macicy śluz, który opisywany jest jako wodnisty, przejrzysty, rozciągliwy; wyglądem przypomina trochę surowe białko kurzego jaja,
 • nieznaczny wzrost temperatury ciała (o 0,5-1 st. C).

Niektóre kobiety obserwują także inne objawy owulacji, takie jak tkliwość piersi, wzdęcia lub umiarkowany ból brzucha (odczuwany po jednej stronie, mający charakter skurczu lub ostrego i nagłego kłucia). Tych symptomów nie uznaje się jednak za miarodajne wskaźniki zachodzenia procesu jajeczkowania, głównie ze względu na niespecyficzny charakter.

Bardziej wiarygodnym sposobem na określenie, kiedy w cyklu 26-dniowym wystąpi owulacja, jest wykorzystanie specjalnych, dostępnych komercyjnie zestawów do pomiaru stężenia hormonów. W warunkach domowych stosowany jest m.in. zestaw pozwalający na zmierzenie poziomu hormonu luteinizującego (LH) w moczu. Do wzrostu stężenia LH typowo dochodzi na 36 godzin przed uwolnieniem komórki jajowej z pęcherzyka. W praktyce kobiety zazwyczaj rozpoczynają pomiary jeden lub dwa dni przed szacowanym czasem zwiększenia się poziomu hormonu, co pozwala na wyraźne zaobserwowanie zmiany jego stężenia i określenie czasu owulacji.

 

Kalkulator dni płodnych

Kobieta w cyklu miesiączkowym może zajść w ciążę tylko w okresie kilku dni, co wynika z dwóch podstawowych faktów:

 • plemnik w ciele kobiety przeżywa do pięciu dni po stosunku,
 • do połączenia plemnika z komórką jajową może dojść tylko przez około 24 godzinach po jej uwolnieniu z jajnika (czyli owulacji).

Największa płodność u kobiety występuje w dniu jajeczkowania. Zajść w ciążę można także współżyjąc w okresie do pięciu dni przed owulacją oraz jeden lub dwa dni po niej. Dzięki temu znając dzień, na który przypada owulacja, możemy ustalić, kiedy w cyklu występują dni płodne. Wykorzystuje się do tego m.in. kalkulatory dni płodnych dostępne online. Po wpisaniu daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki i średniego czasu trwania całego cyklu obliczają one przybliżony dzień owulacji i na tej podstawie określają dni, kiedy może dojść do zapłodnienia.

Kiedy występują dni płodne, jeśli okres masz co 26 dni? Możemy stwierdzić, że w przybliżeniu dni płodne w cyklu 26-dniowym przypadają na czas od siódmego do 16. dnia od rozpoczęcia menstruacji.

Warto pamiętać, że obliczenia dni płodnych w cyklu miesiączkowym za pomocą wspomnianych kalkulatorów mają charakter przybliżony i umowny. Obliczenie dni płodnych dla cyklu 26-dniowego, jeśli jest to tylko średnia z kilkumiesięcznych obserwacji, a poszczególne cykle różnią się od siebie długością, może być mylące. W cyklach wahaniom może ulegać długość okresu przedowulacyjnego oraz dzień wystąpienia owulacji. Przedział dni płodnych ulega wtedy przesunięciu. Przyczynić się może do tego wiele czynników, m.in. stres, zmiana warunków klimatycznych, zmiana trybu życia, choroby.

Korzystając z kalkulatora dni płodnych, wnioski wyciągamy na podstawie informacji o długości cyklów miesiączkowych z przeszłości, a nie mamy gwarancji, że następne cykle będą trwały tyle samo dni.

Źródła:

 1. Welt C. i wsp. (2020) Evaluation of the menstrual cycle and timing of ovulation, UpToDate
 2. Mayo Clinic (2019) Menstrual cycle: What’s normal, what’s not.
 3. National Health Services (2019) How can I tell when I’m ovulating?
 4. Słomko Z. (red.) (2008) Ginekologia. Tom 1 i 2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

  Sprawdź powiązane tematy

  Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

  Sprawdź