Borelioza u dzieci – przyczyny, objawy, leczenie/fot. iStock Borelioza u dzieci – przyczyny, objawy, leczenie/fot. iStock

Borelioza u dzieci – przyczyny, objawy, leczenie

Borelioza jest chorobą zakaźną przenoszoną przez kleszcze. Nie każde ukąszenie kleszcza powoduje tę chorobę, ale warto wiedzieć, jakie objawy powinny zaniepokoić rodziców. Borelioza może mieć bardzo różnorodny przebieg, a rozpoznanie jej jest niezbędne, by wdrożyć odpowiednie i skuteczne leczenie. Skąd bierze się borelioza u dzieci i jakie jest postępowanie lekarskie w tej chorobie?

Spis treści:

Czym jest borelioza?

Borelioza jest najczęstszą chorobą zakaźną przenoszoną przez kleszcze. Najczęściej powodują ją bakterie Borrelia Burgdorferi. Uznawana jest za chorobę odzwierzęcą, występującą endemicznie w krajach półkuli północnej o umiarkowanym klimacie. 

Po przeniesieniu bakterii przez kleszcza, krętki wnikają w skórę i rozprzestrzeniają się wokół wrót zakażenia, powodując rumień wędrujący. Następnie w ciągu kilku tygodni rozprzestrzeniają się po całym organizmie, atakując kolejne narządy. Krętki obecne są m.in. w sercu, mięśniach, śledzionie, wątrobie czy mózgu. Z tego powodu przebieg choroby może być bardzo różnorodny. Dochodzi do zajęcia stawów oraz układu nerwowego (tzw. neuroborelioza).

Kleszcze poza boreliozą przenoszą też inne choroby, takie jak: kleszczowe zapalenie mózgu, ludzką anaplazmozę i ludzką babeszjozę.

Skąd się bierze borelioza u dzieci?

Do zachorowania na boreliozę dochodzi w wyniku ugryzienia przez kleszcza przenoszącego bakterię. Ich rezerwuarem są dzikie zwierzęta, takie jak np. gryzonie. Kleszcze, żywiąc się w ich krwią, zakażają się, a następnie przenoszą krętki do krwi żywiciela, np. człowieka. Co ciekawe, przenosicielami mogą być kleszcze w różnych stadiach rozwojowych – tzn. larwy, nimfy oraz dorosłe postaci kleszczy. 

Największym czynnikiem ryzyka boreliozy u dziecka jest przebywanie w lasach liściastych, na łąkach i pastwiskach, szczególnie w sezonie letnim. Zwiększa się ono również, gdy kleszcz utrzymuje się w skórze ponad 24 godziny. Należy jednak pamiętać, że nie każdy kleszcz przenosi boreliozę, a samo ugryzienie nie oznacza pewnego zachorowania. Polska należy do krajów o średnim i wysokim wskaźniku zakażenia kleszczy krętkami. Szacuje się, że ryzyko zachorowania po jednorazowym ukłuciu przez tego pajęczaka jest mniejsze niż 1 proc. 

Należy pamiętać też, że większe ryzyko przeniesienia bakterii i wystąpienia boreliozy pojawia się w przypadku drażnienia kleszcza w skórze poprzez smarowanie go np. masłem. Wtedy ilość przekazanego zakażonego materiału zwiększa się. Z tego powodu nie wolno drażnić kleszcza, tylko bezpiecznie go usunąć.

Jak rozpoznać boreliozę? Typowe objawy

Patognomonicznym objawem boreliozy, charakterystycznym dla wczesnego zakażenia, jest rumień wędrujący. Najczęściej pojawia się w ciągu miesiąca od ukłucia przez kleszcza. Jest on uznawany za kliniczny dowód boreliozy. U dziecka najczęściej pojawia się na głowie i szyi. Często ma przejaśnienie w środku, a wokół 1–2-centymetrową rumieniową obwódkę. Poza tym w stadium rumienia wystąpić mogą inne objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, bóle mięśniowe czy powiększenie węzłów chłonnych. 

Objawy skórne są najczęstszym objawem klinicznym boreliozy u dzieci. Na drugim miejscu zaś jest neuroborelioza. U dzieci w przebiegu boreliozy może dojść bowiem do zapalenia nerwu twarzowego lub opon mózgowo-rdzeniowych. Jest to tzw. stadium wczesne rozsiane. Warto wiedzieć, że borelioza przebiega najczęściej w 3 stadiach: wczesnym ograniczonym, wczesnym rozsianym oraz późnym. Ostatnie z nich rzadko jednak występuje u dzieci. 

Zapalenie stawów jest częstą manifestacją boreliozy, lecz rzadko spotykaną u dzieci. Najczęściej bolesność i obrzęk dotyczy stawów kolanowych, rzadziej ramiennych, łokciowych czy też skokowych. Objawy te mogą utrzymywać się nawet do kilku tygodni. W niektórych przypadkach choroba może prowadzić też do destrukcji stawów. Mogą również pojawić się bóle mięśni i osłabienie siły mięśniowej. 

W ciągu 2 miesięcy od zakażenia może też pojawić się pojedynczy, niebolesny guzek na płatku ucha, brodawce sutkowej lub mosznie. Jest to rzadka postać boreliozy o nazwie Borreliallymphoma. Nieleczona antybiotykiem może nawracać.

Leczenie boreliozy u dzieci

Podstawową metodą diagnostyczną boreliozy jest wykonanie badań serologicznych. Przeciwciała oznaczane są w surowicy dziecka, a gdy podejrzewana jest neuroborelioza – w płynie mózgowo-rdzeniowym. Badanie wykonuje się za pomocą metody ELISA oraz WesternBlot. Bardzo ważne jest, że nie zaleca się badania wyjętego kleszcza, ponieważ wynik dodatni nie potwierdza boreliozy u dziecka, a wynik ujemny jej nie wyklucza. W przypadku wystąpienia typowego rumienia wędrującego niepotrzebne są badania laboratoryjne i lekarz może postawić rozpoznanie. 

Najważniejszym leczeniem boreliozy u dzieci jest antybiotykoterapia. Jest to bowiem leczenie przyczynowe. Leczeniem z wyboru do 9. roku życia jest amoksycylina, a powyżej 9. roku życia –doksycyklina. Antybiotykoterapia powinna trwać 21 dni. W przypadku neuroboreliozy wykorzystywane są cefalosporyny III. generacji, np. ceftriakson. Rokowanie co do leczenia jest dobre, szczególnie jeśli zostanie ono wdrożone we wczesnym etapie choroby.

    Sprawdź powiązane tematy

    Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

    Sprawdź