Lęki rozwojowe to specyficzne obawy i uczucia niepokoju, które pojawiają się w określonych etapach rozwoju dziecka Lęki rozwojowe to specyficzne obawy i uczucia niepokoju, które pojawiają się w określonych etapach rozwoju dziecka / Zdjęcie: Adobe Stock

Lęki rozwojowe u dzieci – co należy wiedzieć i jak pomóc dziecku?

Lęk jest naturalnym elementem życia każdego człowieka. W dzieciństwie przybiera on specyficzne formy, które są ściśle związane z kolejnymi etapami rozwoju. W miarę dorastania dzieci napotykają na różnorodne sytuacje, wywołujące obawy, które dorosłym mogą wydawać się nieadekwatne do realnego zagrożenia. Dlatego też dla wielu rodziców i opiekunów zrozumienie tych lęków i odpowiednie reagowanie na nie stanowi wyzwanie. Czym są lęki rozwojowe u dzieci, jakie są ich przyczyny i jak pomóc maluchom, które je odczuwają?

Spis treści:

Czym są lęki rozwojowe u dzieci?

Lęki rozwojowe to specyficzne obawy i uczucia niepokoju, które pojawiają się w określonych etapach rozwoju dziecka. Są one naturalną częścią procesu dorastania i adaptacji do nowych sytuacji oraz wyzwań. Mogą dotyczyć takich aspektów jak separacja od rodziców, lęk przed ciemnością, obawa przed nieznanymi osobami czy strach przed określonymi sytuacjami, jak na przykład pierwszy dzień w przedszkolu. Warto podkreślić, że lęki te są przejściowe i zazwyczaj zanikają w miarę dojrzewania i zdobywania nowych doświadczeń życiowych.  

Zrozumienie lęków rozwojowych jest kluczowe dla rodziców i opiekunów, ponieważ pozwala im lepiej reagować na potrzeby dziecka i dostarczać mu odpowiednie wsparcie. Dzięki temu można unikać niepotrzebnych konfliktów i nieporozumień, a także pomóc maluchowi w zdrowy sposób radzić sobie z trudnościami. Ponadto, świadomość istnienia tych lęków i ich charakterystyki pozwala dorosłym na wczesne rozpoznawanie ewentualnych problemów. Wspieranie dziecka w radzeniu sobie z lękami rozwojowymi przyczynia się do jego zdrowego rozwoju emocjonalnego i społecznego. 

Rodzaje lęków rozwojowych 

Lęki rozwojowe, choć uniwersalne w swej naturze, różnią się w zależności od etapu życia dziecka. Każdy okres rozwojowy niesie ze sobą nowe wyzwania i sytuacje, które mogą stać się źródłem obaw. Poniżej przedstawiamy charakterystykę lęków charakterystycznych dla poszczególnych etapów życia dziecka. 

Lęki wieku niemowlęcego 

W okresie niemowlęcym dominującym lękiem jest lęk separacyjny. Niemowlęta są silnie przywiązane do swoich opiekunów, zwłaszcza do matki, i mogą reagować płaczem lub niepokojem na jej brak. Inne typowe lęki to obawa przed głośnymi dźwiękami czy przed nieznanymi osobami. W tym wieku ważne jest dla dziecka poczucie bezpieczeństwa i stałości otoczenia. 

Lęki przedszkolne 

W wieku przedszkolnym dzieci zaczynają eksplorować świat poza rodziną, co niesie ze sobą nowe źródła obaw. Lęki te mogą dotyczyć separacji od rodziców w nowym środowisku, obaw przed ciemnością, potworami czy zwierzętami. Często w tym wieku dzieci mają również pierwsze koszmary nocne. Wzrasta też świadomość własnej odrębności, co może prowadzić do lęków związanych z samotnością czy odrzuceniem przez rówieśników. 

Lęki wieku szkolnego 

W miarę wkraczania w wiek szkolny lęki dzieci stają się bardziej złożone i abstrakcyjne. Mogą dotyczyć presji osiągnięć w szkole, obaw przed niepowodzeniami czy odrzuceniem przez grupę rówieśniczą. Pojawiają się również lęki związane z konkretnymi sytuacjami, takimi jak egzaminy czy wystąpienia publiczne. W tym okresie dzieci zaczynają również rozumieć koncepcję śmierci, co może prowadzić do obaw związanych z utratą bliskich czy własnym zdrowiem. 

"Dziecko nieśmiałe jest niepewne siebie, izoluje się od otoczenia, odczuwa strach i zagrożenie". Jak pomagać nieśmiałemu dziecku w zmaganiach z codziennością, mówi psycholożka Justyna Waliłko

Polecamy

"Dziecko nieśmiałe jest niepewne siebie, izoluje się od otoczenia, odczuwa strach i zagrożenie". Jak pomagać nieśmiałemu dziecku w zmaganiach z codziennością, mówi psycholożka Justyna Waliłko

Czytaj

Lęki rozwojowe - symptomy i znaki

Rozpoznanie lęków rozwojowych u dzieci jest kluczowe dla ich wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami. Chociaż pewne obawy są naturalne i typowe dla danego etapu rozwoju, ważne jest, aby zwracać uwagę na objawy, które mogą wskazywać na głębsze problemy. 

Jak rozpoznać lęki rozwojowe u dzieci? 

Obserwacja zachowań dziecka jest podstawowym narzędziem w rozpoznawaniu lęków rozwojowych. Należy zwracać uwagę na: 

 • nadmierny płacz lub trudności w uspokojeniu się – dzieci, które doświadczają silnych lęków, mogą mieć trudności z uspokojeniem się, zwłaszcza w obecności nieznanych osób lub w nowych sytuacjach; 
 • unikanie określonych sytuacji lub miejsc – jeśli dziecko konsekwentnie unika pewnych miejsc, jak plac zabaw, lub sytuacji, jak spotkania z rówieśnikami, może to wskazywać na obawy związane z tymi okolicznościami; 
 • zmiany w zachowaniu – nagłe zmiany w zachowaniu, takie jak wycofanie się, agresja czy nadmierne przyleganie do opiekuna, mogą być sygnałem lęku; 
 • problemy ze snemkoszmary nocne, trudności z zasypianiem czy częste budzenie się w nocy mogą być wynikiem przeżywanych obaw; 
 • somatyczne objawy – dzieci mogą przejawiać objawy fizyczne, takie jak bóle brzucha, bóle głowy czy nudności, które są związane z ich lękami; 
 • ekspresja werbalna – starsze dzieci mogą próbować wyrazić swoje obawy słowami, mówiąc o tym, co je przeraża lub martwi. 

Zrozumienie i rozpoznawanie tych objawów pozwala dorosłym na wczesne interweniowanie i dostarczanie dziecku niezbędnego wsparcia. Współpraca z specjalistami, takimi jak psychologowie czy pedagodzy, może być również pomocna.  

Lęki rozwojowe – przyczyny i czynniki ryzyka 

Zrozumienie przyczyn i czynników ryzyka lęków rozwojowych jest kluczowe dla skutecznego wsparcia dzieci w radzeniu sobie z obawami. Lęki te są wynikiem interakcji wielu czynników, zarówno biologicznych, jak i środowiskowych. 

Biologiczne i genetyczne aspekty lęków rozwojowych 

 1. Predyspozycje genetyczne – badania wskazują, że dzieci, których rodzice lub rodzeństwo cierpieli na zaburzenia lękowe, mają większe ryzyko rozwoju podobnych problemów. 
 1. Struktura i funkcjonowanie mózgu – niektóre obszary mózgu są kluczowe dla regulacji lęku. Zaburzenia w ich funkcjonowaniu mogą prowadzić do nadmiernej reakcji lękowej. 
 1. Poziom neurotransmiterów – zaburzenia w poziomie pewnych neurotransmiterów, takich jak serotonina czy noradrenalina, mogą wpływać na nasilenie objawów lękowych. 

Środowiskowe czynniki wpływające na lęki rozwojowe 

 1. Traumatyczne wydarzenia – doświadczenia, takie jak wypadki, przemoc w rodzinie czy utrata bliskiej osoby mogą prowadzić do rozwoju lęków u dzieci. 
 1. Styl wychowawczy rodziców – nadmierna ochrona, brak wsparcia czy niespójność w zachowaniu rodziców mogą sprzyjać powstawaniu lęków u dzieci. 
 1. Presja rówieśnicza – odrzucenie przez grupę, konflikty z rówieśnikami czy doświadczenie przemocy rówieśniczej mogą prowadzić do obaw i lęków. 
 1. Zmiany w życiu – przejścia, takie jak przeprowadzka, zmiana szkoły czy rozwód rodziców, mogą wywoływać uczucie niepewności i lęku u dziecka. 
 1. Nadmierna ekspozycja na treści budzące lęk  – częste oglądanie programów telewizyjnych czy gier o treściach przerażających może nasilać lęki u dzieci. 

Wsparcie rodziców jest istotne 

Wsparcie rodziców i opiekunów odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie radzenia sobie dziecka z lękami rozwojowymi. Zrozumienie i akceptacja uczuć dziecka, a także dostarczenie mu odpowiednich narzędzi i technik, może znacząco pomóc w przezwyciężeniu obaw i wzmocnieniu jego poczucia bezpieczeństwa. 

Czego tu się bać? Laszlo boi się ciemności i inne książki dla dzieci o strachu

Polecamy

Czego tu się bać? Laszlo boi się ciemności i inne książki dla dzieci o strachu

Czytaj

Techniki radzenia sobie z lękami rozwojowymi

Aby pomóc dziecku w radzeniu sobie z lękami, warto zastosować kilka sprawdzonych technik. Po pierwsze, rozmowa i słuchanie dziecka, a także danie mu przestrzeni do wyrażenia swoich uczuć. Dzięki temu dziecko czuje się zrozumiane i akceptowane. Warto zastosować także techniki relaksacyjne, takie jak głębokie oddychanie czy medytacja, które są niezwykle pomocne w łagodzeniu napięcia i stresu. Ciekawą propozycją może być także  wspólne tworzenie „książki lęków”, w której dziecko może zapisywać i rysować to, co je przeraża, a następnie szukać rozwiązań tych problemów. Dodatkowo, regularne rutyny i struktura dnia mogą pomóc dziecku poczuć się bardziej pewnie w swoim otoczeniu. 

Rola rodziców i opiekunów w wsparciu dziecka 

Rodzice i opiekunowie odgrywają kluczową rolę w procesie radzenia sobie dziecka z lękami. Ich zadaniem jest nie tylko dostarczenie dziecku narzędzi i technik, ale także stworzenie środowiska, w którym dziecko będzie czuło się bezpieczne i akceptowane. Ważne jest, aby rodzice byli cierpliwi, empatyczni i dostępni dla swojego dziecka, oferując mu wsparcie i zrozumienie. Współpraca z specjalistami, takimi jak psychologowie czy pedagodzy, może być również pomocna w zrozumieniu i radzeniu sobie z lękami rozwojowymi u dzieci. 

Jak pomóc dziecku z lękami rozwojowymi?  

Radzenie sobie z lękami rozwojowymi u dzieci wymaga skoordynowanego podejścia, które łączy wiedzę specjalistyczną z praktycznymi narzędziami i strategiami. Wspieranie dziecka w tych trudnych momentach jest kluczowe dla jego zdrowego rozwoju emocjonalnego. 

Pierwszym krokiem w radzeniu sobie z lękami rozwojowymi powinno być skonsultowanie się z profesjonalistami, takimi jak psychologowie dziecięcy, pedagodzy czy psychiatrzy. Specjaliści ci mogą pomóc w zrozumieniu źródeł lęków dziecka, zdiagnozować ewentualne zaburzenia oraz zaproponować odpowiednie metody terapii. Regularne konsultacje i sesje terapeutyczne mogą pomóc dziecku w nauce radzenia sobie z obawami i wzmocnieniu jego poczucia bezpieczeństwa. 

Oprócz wsparcia specjalistycznego istnieje wiele praktycznych strategii, które rodzice mogą zastosować w domu: 

 • tworzenie rutyny – stała struktura dnia może pomóc dziecku poczuć się bardziej pewnie,  
 • techniki relaksacyjne – ćwiczenia oddechowe, medytacja czy techniki wizualizacji mogą pomóc w redukcji napięcia; 
 • rozmowa – zachęcanie dziecka do wyrażania swoich uczuć i obaw, a następnie aktywne słuchanie, jest kluczowe; 
 • wspólne działania –  gry planszowe, czytanie książek czy inne aktywności mogą odwrócić uwagę dziecka od jego lęków i pomóc w budowaniu pozytywnych wspomnień. 

Lęki rozwojowe są naturalną częścią dorastania i każde dziecko może ich doświadczyć w pewnym momencie swojego życia. Kluczem do skutecznego wsparcia jest zrozumienie źródeł tych obaw, konsultacje z profesjonalistami oraz stosowanie praktycznych strategii radzenia sobie z lękami. Rodzice powinni pamiętać, że ich wsparcie, cierpliwość i zrozumienie są nieocenione w procesie pomagania dziecku w przezwyciężeniu trudności. 

Źródła:

 1. Meslin-Kuźniak A, Nowicka-Sauer K., Psychoterapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zaburzenia lękowego uogólnionego „Journal of Psychiatry & Clinical Psychology” 2020:20; 274-282.  
 2. Lelek A., Adamczyk-Banach M., dział rodziców w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży 
 3. Waters, A. M., Zimmer-Gembeck, M. J., & Farrell, L. The relationships of child and parent factors with children’s anxiety symptoms: Parental anxious rearing as a mediator “Journal of Anxiety Disorders” 2016:42; 17-24. 
 4. Thirlwall, K., Cooper, P., & Creswell, C., Guided parent-delivered cognitive behavioural therapy for children with anxiety disorders: Outcomes and predictors “British Journal of Clinical Psychology” 2014:56(1); 84-102. 

  Sprawdź powiązane tematy

  Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

  Sprawdź