Sprawdź, jak nauczyć dziecko dzielenia! Sprawdź, jak nauczyć dziecko dzielenia/ fot. Adobe Stock

Sprawdź, jak nauczyć dziecko dzielenia!

Nauka mnożenia i dzielenia to jedno z większych wyzwań stojących przed dziećmi u progu ich edukacji. Warto, by dziecko poznało zasady i metody, które ułatwią i usprawnią naukę. Jak nauczyć dziecko dzielenia?

Spis treści:

Kiedy zacząć i jak nauczyć uczyć dziecko dzielić?

Podstawa programowa nauczania początkowego przewiduje czas na naukę tabliczki mnożenia i dzielenia między I a III klasą, zazwyczaj w klasie II.  Większość dzieci jest wtedy gotowych, by opanować zasady dzielenia i mnożenia do pięćdziesięciu. Jednak już przedszkolaka, który umie liczyć do dwudziestu, można zacząć uczyć kolejnych działań matematycznych. Umiejętność mnożenia i dzielenia przez jeden, dwa, trzy, cztery czy pięć potrafią opanować już 6-letnie dzieci.

Jak nauczyć dziecko mnożenia i dzielenia?

Znajomość tabliczki mnożenia i dzielenia potrzebna jest nie tylko na lekcji matematyki, przyda się również w życiu codziennym. By dziecko zrozumiało i przyswoiło zasady tych działań, naukę  najlepiej naukę połączyć z zabawą. Zamiast „wkuwania” na pamięć, lepiej będzie, gdy dziecko zaznajomi się z łatwiejszymi sposobami i metodami. W pierwszej kolejności zapoznajemy dziecko z podstawowymi zasadami:

 • każda liczba pomnożona przez 0 równa się 0, np. 1 x 0 = 0;
 • każda liczba pomnożona przez 1 daje w wyniku taką samą liczbę, np. 2 x 1 = 2;
 • podczas mnożenia przez 10 do liczby poprzedzającej musimy dopisać 0, np. 5 x 10 = 50;
 • warto zapamiętać wyniki okrągłych iloczynów, np. 3 x 3 = 9, 5 x 5 = 25;
 • mnożenie jest naprzemienne, czyli 5 x 2 jest tym samym co 2 x 5;
 • łatwa do zapamiętania jest zasada, że przy mnożeniu przez 9 suma cyfr daje zawsze 9, np. 2 x 9 = 18 czyli 1 + 8 = 9;
 • każda liczba podzielona przez 1 pozostaje niezmienna, np. 5 : 1= 5.

By rozpocząć naukę tabliczki mnożenia i dzielenia, warto zapoznać dziecko z podstawowymi zasadami, które w pewnym stopniu wyjaśniają, na czym polegają nowe działania matematyczne. Pamiętajmy jednak, że działania matematyczne małym dzieciom mogą sprawiać kłopot. Wprowadzenie systemu motywacji, np. kolorowych naklejek, uśmiechniętych pieczątek, może dodatkowo zachęcić dziecko do trenowania nowej umiejętności.

„Osoby dotknięte dyskalkulią mogą mieć problem z prawidłowym odczytaniem dłuższych, np. czterocyfrowych liczb”. O problemach z liczeniem mówi dr Małgorzata Gut

Polecamy

„Osoby dotknięte dyskalkulią mogą mieć problem z prawidłowym odczytaniem dłuższych, np. czterocyfrowych liczb”. O problemach z liczeniem mówi dr Małgorzata Gut

„Niestety, dyskalkulia to zaburzenie, które w Polsce diagnozowane jest bardzo późno, bo pod koniec szkoły podstawowej. Stanowi to bardzo poważny problem. Bo gdy w tym czasie rodzice z dzieckiem pojawiają się w poradni, jest już o wiele za późno. Nie mówiąc o tym, że do tej pory przez kilka lat było ono jako uczeń poddawane ogromnemu stresowi i spotykało się z nieuzasadnionymi oskarżeniami o lenistwo czy brak chęci do nauki”.

Czytaj

Zabawy z mnożeniem i dzieleniem

Najlepszą formą nauki jest ta przez zabawę. Przedstawiamy kilka propozycji, które pomogą nauczyć dziecko tabliczki mnożenia.

 • Zabawa kartonikami – to zabawa dla wzrokowców, zainspirowana fiszkami do nauki języków obcych. Do wykonania potrzebne będą kolorowe kartoniki wycięte z bloku technicznego. Z jednej strony zapisujemy działanie – mnożenie, a z drugiej wynik. Kiedy dziecko opanuje część działań, można rozpocząć wspólną zabawę w gronie rówieśników lub domowników. Karteczki dzielimy między uczestnikami, a następnie na zmianę pokazujemy przeciwnikowi po jednej z nich. Jeśli przeciwnik udzieli prawidłowej odpowiedzi, oddajemy mu karteczkę. Oczywiście wygrywa ten, kto zbierze ich najwięcej.
 • Rzut kostką – do rozpoczęcia gry potrzebne będą kostki, kartka i długopis. Gracze zapisują na kartce liczbę od 1 do 10, a następnie mnożą ją przez liczbę oczek wyrzuconych na kostce. 
 • Zabawa paluszkowa – tabliczka mnożenia na palcach to doskonały sposób nauki przez zabawę. Wyciągamy przed siebie dłonie i prostujemy palce. Numerujemy w myśli palce od 0 do 10, zaczynając od najmniejszego palca u lewej ręki, aż do najmniejszego palca u ręki prawej. Metoda ta sprawdza się, gdy mnożymy liczby większe od 5. Jeśli chcemy wykonać na palcach działanie, np. 6 x 7, to na jednej dłoni pokazujemy jeden palec (w domyśle 5 i widoczne 1) a na drugiej dwa (w domyśle 5 i widoczne 2). Każdy z widocznych palców oznacza 10, czyli w sumie mamy liczbę 30 (10 + 20). Z kolei zgięte palce w jednej i drugiej ręce mnożymy przez siebie, czyli 4 x 3 = 12. Następnie dodajemy 30 + 12 i otrzymujemy wynik mnożenia: 6 x 7 = 42.

Kiedy już nauczymy dziecko mnożenia, nadchodzi kolej na dzielenie. Jak nauczyć dziecko dzielić? 

 • Musimy wytłumaczyć dziecku zależność między dzieleniem a mnożeniem. 
 • Podstawy dzielenia można wytłumaczyć dziecku podczas zakupów w sklepie. Przykładowo: chcemy kupić kilka bułek, które podzielimy na troje domowników. Ile bułek musimy włożyć do koszyka, by każdy otrzymał dwie?
 • Do nauki dzielenia, podobnie jak do mnożenia, warto wykorzystać kolorowe karteczki, które z jednej strony będą miały napisane działanie, a z drugiej wynik. 
 • Doskonale sprawdza się czekolada, której okienka dziecko musi podzielić między kilka osób. Nagrodą za dobrze wykonane działanie może być oczywiście kawek smakołyku. 
 • Warto posłużyć się też kolorowankami, które pomogą dziecku zapamiętać działania matematyczne i pobudzą jego kreatywność. Kolorowanki do druku można znaleźć w Internecie. 
 • Do nauki tabliczki mnożenia i dzielenia warto wykorzystać kolorowe, drewniane liczydło.

  Sprawdź powiązane tematy

  Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

  Sprawdź