Przedszkola niepubliczne – czy warto zapisać tam dziecko?/fot. Getty Images Przedszkola niepubliczne – czy warto zapisać tam dziecko?/fot. Getty Images

Przedszkola niepubliczne – czy warto zapisać tam dziecko?

Wybierając przedszkole, kierujemy się wieloma czynnikami. Dla jednych ważna będzie odległość od domu i pracy, dla innych liczba dzieci w grupie i charakter prowadzonych zajęć. Choć w wielu wypadkach warunki w przedszkolach prywatnych są bardziej komfortowe dla dziecka niż w placówkach samorządowych, to jednak trzeba liczyć się ze znacznie wyższymi opłatami. Czy przedszkole niepubliczne to dobry wybór?

Spis treści:

Czym są przedszkola niepubliczne?

Bez względu na rodzaj przedszkola, do którego zapiszemy dziecko, warto wiedzieć, że w Polsce edukacja przedszkolna dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat nie jest obowiązkowa. Dopiero pięcio- i sześciolatki obowiązuje edukacja w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Zgodnie z obowiązującym od 2016 roku prawem gminy mają obowiązek zapewnić sześciolatkom miejsce w placówce publicznej. 

Organem założycielskim przedszkola niepublicznego może być osoba fizyczna lub spółka, a nie samorząd terytorialny. Z tego względu utarło się mówić o przedszkolach samorządowych „państwowe”, a o niepublicznych „prywatne”. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku koszty finansowania pobytu dziecka w placówce opiekuńczej są dofinansowywane przez państwo. W przypadku placówek niepublicznych kwoty dofinansowania są niższe, zachodzi więc konieczność ponoszenia wyższych opłat, które obejmują też wiele dodatkowych zajęć oferowanych przez placówkę. Organem założycielskim niepublicznej placówki przedszkolnej może być także fundacja czy stowarzyszenie. Wiele takich placówek prowadzą instytucje katolickie.

Czym się różnią przedszkola niepubliczne od publicznych?

Zasady funkcjonowania przedszkoli niepublicznych reguluje, podobnie jak w przypadku placówek samorządowych, ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku. Oznacza to, że poza kwestiami właścicielskimi, zarówno zasady działania, jak i podstawa programowa są w nich takie same. Do zadań przedszkola należy:

  • Kształtowanie umiejętności społecznych i funkcjonowania w grupie.
  • Wspomaganie rozwoju fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.
  • Wspomaganie rozwoju mowy, sprawności manualnych.
  • Nauka nawyków higienicznych.
  • Wychowanie przez sztukę, muzykę i plastykę.
  • Kształtowanie postaw patriotycznych i nauka poszanowania środowiska naturalnego.

Zgodnie z przepisami prawa zarówno placówki samorządowe, jak i niepubliczne mają obowiązek realizować taki program, a także zatrudniać nauczycieli wychowania przedszkolnego mających ukończone studia wyższe specjalistyczne. Dzieci w obu typach placówek objęte są wsparciem psychologa i logopedy. 

Nadzór nad wszystkimi przedszkolami w Polsce sprawują wojewódzcy kuratorzy oświaty. Możemy więc mieć pewność, że zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych realizowany będzie ustalony przed władze oświatowe program nauczania. Placówki te mogą się od siebie różnić szczegółami, ale dotyczą one dodatkowej oferty edukacyjnej, a nie podstawy nauczania. 

Tym, co zasadniczo różni placówki samorządowe od niepublicznych, jest proponowana oferta. Placówki finansowane przez samorządy dysponują określoną pulą funduszy na zajęcia dodatkowe. Dlatego np. nauka języka angielskiego w wielu państwowych przedszkolach może być dodatkowo płatna, podobnie jest z zajęciami plastycznymi czy rytmiką. W placówkach niepublicznych takie zajęcia zazwyczaj odbywają się w ramach stałej opłaty ponoszonej przez rodziców. 

Kolejną różnicą między placówkami przedszkolnymi jest harmonogram ich działania. Placówki publiczne funkcjonują zgodnie z kalendarzem szkolnym – wrzesień to początek nowego roku szkolnego, w wakacje placówka jest zamknięta przez miesiąc. Placówki niepubliczne pracują zazwyczaj przez cały rok. Wiele z nich jest dłużej otwartych. 

Inną istotną dla wielu rodziców różnicą jest liczba dzieci w grupie. Placówki samorządowe co roku ustalają limity liczebności poszczególnych grup. Ma to związek z ich możliwościami finansowymi. W dużych miastach zdarza się, że grupy trzy- czy czterolatków liczą po trzydzieścioro dzieci. W przedszkolach niepublicznych grupy są zazwyczaj mniej liczne, dzieci mają więc większy komfort zabawy i nauki.

Ile może kosztować przedszkole niepubliczne?

Odpłatność za pobyt dziecka w placówce samorządowej może być bardzo różna, a niekiedy może jej nie być. Wszystko zależy od zasobności finansowej gminy. Zazwyczaj gminy gwarantują bezpłatny pobyt w określonych godzinach, np. od 8.00 do 13.00, a za godziny dodatkowe rodzice dopłacają ustalone stawki. Płacą też za wyżywienie dzieci i zajęcia dodatkowe. Jeśli gmina ma na to fundusze, może finansować przedszkolakom np. naukę pływania czy zajęcia wyrównawcze. 

W placówce niepublicznej opłata za miesiąc jest zazwyczaj stała, bez względu na  frekwencję dziecka w przedszkolu. W zależności od oferty miesięczna opłata za przedszkole niepubliczne może wynosić od 800 do 1600 zł. Znajdziemy i takie placówki, gdzie za miesięczny pobyt dziecka trzeba zapłacić 2000 zł. 

Czesne w placówce niepublicznej obejmuje koszty pobytu i wyżywienia, a także zajęć dodatkowych. Jeśli dziecko jest nieobecne, zazwyczaj jest zwolnione z opłaty za pełne wyżywienie, jeśli nie ma go cały miesiąc, w wielu placówkach rodzice raz w roku mogą skorzystać ze zwolnienia z opłaty albo ze zniżki.

Na co zwrócić uwagę, wybierając przedszkole niepubliczne

Wybierając przedszkole niepubliczne dla swojego dziecka, zwróćmy uwagę na kilka czynników.

Wiek dziecka w przedszkolu niepublicznym

Wiele placówek prywatnych bez problemu przyjmie dziecko 2,5-letnie, nie jest także przeszkodą fakt, że dziecko nie jest jeszcze w pełni samodzielne w toalecie czy stołówce. Nie ma też większego problemu, by zapewnić mu drzemkę w ciągu dnia, jeśli tego potrzebuje. 

Wyżywienie dzieci w przedszkolu niepublicznym

Wiele przedszkoli niepublicznych korzysta z usług firm cateringowych, które przygotowują i przywożą przygotowane i odpowiednio zbilansowane posiłki dla dzieci. Nie będzie problemu z wyżywieniem dzieci, które potrzebują diet specjalistycznych – bezglutenowej czy bezmlecznej. Koszt wyżywienia będzie odpowiednio wyższy, ale wychowawcy przypilnują, by dziecko jadło dokładnie to, co mu wolno. Wolno też podawać dziecku posiłki przyniesione z domu, jeśli zachodzi taka potrzeba. 

Godziny otwarcia przedszkoli niepublicznych

Przedszkola niepubliczne otwarte są zazwyczaj od godz. 6.00 do 17.00, znajdziemy jednak także placówki działające godzinę dłużej. 

Wielkość grupy w przedszkolach niepublicznych

W przedszkolu niepublicznym dzieci dobierane są według wieku, a grupy są mniej liczne niż w przedszkolach samorządowych (20‒25 dzieci). Jeśli placówka ma charakter integracyjny, grupy są jeszcze mniej liczne.

Oferta dydaktyczna przedszkoli niepublicznych

Przedszkola niepubliczne realizują bardzo różnorodne programy nauczania. Najbardziej popularne są: 

Przedszkole językowe, oferujące naukę co najmniej jednego języka, lub dwujęzyczne, np. angielsko-polskie.

Przedszkole oparte na zabawie, mające na celu rozwijanie umiejętności społecznych. 

Przedszkole Montessori według programu skoncentrowanego na dziecku i jego kreatywności. 

Przedszkole waldorfskie kładące nacisk na kreatywność, wyobraźnię i uczenie się oparte na zabawie.

Przedszkole ekologiczne nastawione na wdrażanie postaw proekologicznych. Znajdziemy też placówki leśne, gdzie dzieci większość dnia przebywają na świeżym powietrzu, uczestnicząc w życiu przyrody. 

Przedszkole katolickie opierające się na systemie wartości chrześcijańskich.

    Sprawdź powiązane tematy