Czy zerówka to przedszkole? Podpowiadamy Czy zerówka to przedszkole? Podpowiadamy/ fot. Adobe Stock

Czy zerówka to przedszkole? Podpowiadamy

W Polsce edukacja rozpoczyna się od „zerówki”, zwanej również klasą zerową czy też przygotowaniem przedszkolnym. Zgodnie z prawem muszą uczestniczyć w nim wszystkie dzieci, które ukończyły 6. rok życia. Wcześniej jednak mogą one uczęszczać do przedszkola w ramach wychowania przedszkolnego, które jednak nie jest obowiązkową formą nauczania. Czym przedszkole różni się od „zerówki”? Czy terminy te oznaczają to samo?

Spis treści:

Czym jest przedszkole?

Przedszkole jest instytucją odgrywającą rolę opiekuńczą i wychowawczą. Mogą do niego uczęszczać dzieci od 3. do 7. roku życia, czyli etapu, w którym osiągną tzw. wiek szkolny. Podstawowym zadaniem placówek przedszkolnych jest wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci oraz wspomaganie procesu ich rozwoju i edukacji. Nie należy również zapominać o aspekcie pragmatycznym, czyli sprawowaniu opieki nad dziećmi, w czasie, w którym rodzice są w pracy lub gdy nie mogą się nimi zająć (w godzinach funkcjonowania danego przedszkola). 

Podczas codziennych zajęć przedszkolaki uczą się funkcjonować w grupie i nabywają zdolności interpersonalnych. Oprócz tego, za sprawą różnego rodzaju zajęć dydaktycznych, logopedycznych, rytmicznych, korekcyjnych itp., wspiera się ich rozwój mowy, postawy, zdolności intelektualnych, kształtowanie sprawności fizycznej oraz wspomaga się wychowanie w zdrowiu. Nie bez znaczenia jest również wychowanie rodzinne i patriotyczne, a także wspomaganie rozwoju umysłowego z myślą o kolejnych latach edukacji.  

Zwykle przedszkole kojarzy się nam z osobną placówką dydaktyczną z wydzielonym placem zabaw. Natomiast w coraz większej liczbie miejscowości (szczególnie tych mniejszych), ze względu na konieczność ograniczania kosztów i relatywnie niewielką liczbę dzieci, wychowanie przedszkolne realizowane jest w tzw. oddziałach przedszkolnych działających w ramach szkół podstawowych.

Czy przedszkole jest obowiązkowe?

Według prawa oświatowego przedszkole dla dzieci od 3. do 6. roku życia nie jest obowiązkowe. Dlatego też nie muszą mieć one zapewnionego miejsca w placówce publicznej – decyzję o przyjęciu dziecka do konkretnego przedszkola podejmuje dyrekcja. Zwykle decyzja ta determinowana jest liczbą zgromadzonych punktów w procesie rekrutacji, w której brane są pod uwagę kryteria ustawowe i samorządowe. Punkty przyznawane są m.in. za: niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność rodzica, samotne wychowywanie dziecka, aktywność zawodową rodziców, wielodzietność. 

Obowiązkiem przedszkolnym objęte są dzieci, które ukończyły 6. rok życia lub ukończą go w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny. Przykładowo dziecko, które w grudniu ukończy 6 lat, musi zacząć uczęszczać do „zerówki” od września. Co istotne, dzieci, które są objęte obowiązkiem szkolnym, mają zagwarantowane miejsce w placówce. Warto jednak podkreślić, że w przypadku przygotowania przedszkolnego nie obowiązuje rejonizacja.

Co to zerówka w przedszkolu i w szkole?

Zerówka, nazywana również klasą zerową lub zgodnie z ustawą przygotowaniem przedszkolnym, ma na celu przygotować dziecko do nauki w szkole podstawowej. Jest ona uznawana za okres przejściowy pomiędzy przedszkolem a szkołą. Jej podstawa programowa obejmuje m.in. budowanie świadomości o świecie przyrodniczym, społecznym i technicznym, wsparcie w wyrażaniu własnych sądów i opinii, kształtowanie odporności emocjonalnej oraz wspomaganie w rozwoju mocnych i słabszych obszarów dzieci.

„Przedszkole to nie szkoła – nie zastępujmy zabawy nauką!”. Jakub Tylman o kondycji edukacji przedszkolnej

Polecamy

„Przedszkole to nie szkoła – nie zastępujmy zabawy nauką!”. Jakub Tylman o kondycji edukacji przedszkolnej

– Istotą edukacji przedszkolnej jest zachęcenie dzieci do zdobywania wiedzy na kolejnych etapach nauki. Stawianie kilkulatkom zbyt wysokich wymagań i zadawanie im prac domowych tylko je zniechęca – mówi Jakub Tylman, specjalista od edukacji przedszkolnej, autor książek dla dzieci.

Czytaj

Czy zerówka jest obowiązkowa?

Zerówka jest pierwszym obowiązkowym etapem edukacji, a jej ukończenie to warunek konieczny do podjęcia dalszej nauki w szkole podstawowej. Przygotowanie przedszkolne może odbywać się zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej. Warto jednak pamiętać, że bez względu na miejsce jej zajęcia realizowane są według podstawy programowej, więc nie mogą się znacząco od siebie różnić.

Czy przedszkole i zerówka to to samo?

Przedszkole jest znacznie szerszym terminem aniżeli zerówka. Jest to instytucja o funkcjach opiekuńczo-wychowawczych, w ramach której tworzone są różne grupy z uwzględnieniem kryterium wiekowego. W przedszkolu zwykle funkcjonują „zerówki”, które są pierwszym obowiązkowym etapem edukacji w polskim systemie szkolnictwa.

    Sprawdź powiązane tematy

    Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

    Sprawdź