Angielski w przedszkolu – czy to dobry pomysł? Jak uczyć maluchy?/fot. iStock Angielski w przedszkolu – czy to dobry pomysł? Jak uczyć maluchy?/fot. iStock

Angielski w przedszkolu – czy to dobry pomysł? Jak uczyć maluchy?

Kontakt z językiem obcym już w przedszkolu daje maluchom szansę nie tylko na ciekawe spędzenie czasu, ale przede wszystkim na nabycie doświadczeń i rozwinięcie motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej. Czy angielski w przedszkolu to dobry pomysł, jakie tematy poruszać z maluchem i jak często? Odpowiadamy na wszystkie pytania.

Spis treści:

Kiedy dziecko powinno rozpocząć naukę angielskiego?

Pomysły na angielski w przedszkolu muszą uwzględniać pewną specyfikę. Dzieci nie skupiają uwagi zbyt długo, dlatego warto często zmieniać ćwiczenia, aby były bardziej atrakcyjne. Poza tym u przedszkolaków występuje przewaga pamięci mechanicznej nad logiczną, a to sprawia, że zapamiętują tekst, zwroty, nowe słowa poprzez wielokrotne ich powtórzenie. No i wreszcie maluchy mają naturalną skłonność do zabawy i angażowania w nią wszystkich zmysłów. Warto to wykorzystać, zbierając pomysły na angielski w przedszkolu.

Przede wszystkim należy powiedzieć, że angielski w przedszkolu to nauka przez zabawę. Nie oznacza zatem siedzenia przy stolikach i powtarzania ćwiczeń z książeczek. To aktywnie spędzony czas, najczęściej na zabawach ruchowych lub przy wykorzystaniu atrakcyjnych dla dzieci w tym wieku pomocy naukowych – kolorowych patyczków, materiałów plastycznych, ale też zabawek. 

Nauczyciele podkreślają, że naukę języka obcego warto rozpocząć w okolicach 3. roku życia dziecka. Dopóki bowiem dziecko nie będzie potrafiło swobodnie porozumiewać się w języku ojczystym, nie zrozumie nic z nauki języka obcego.

Należy jednak pamiętać, że jeśli czujemy się z językiem komfortowo, możemy mówić do malucha po angielsku nawet od pierwszych dni jego życia. Na pewno nie wyrządzimy mu tym krzywdy! Im wcześniej maluch osłucha się z językiem, tym większa szansa na opanowanie go na wysokim poziomie.

Czemu właśnie język angielski w przedszkolu?

W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego wydaje się być już standardem. Dlatego angielski w przedszkolu właściwie nikogo nie dziwi. Dlaczego właśnie ten język?

 • Umiejętne posługiwanie się językiem angielskim ułatwia komunikację w większości krajów.
 • Znajomość języka otwiera nowe, ciekawe perspektywy zawodowe.
 • Znając język, zdecydowanie łatwiej się podróżuje, zwiedza świat i otwiera na nowe kultury.

Język angielski stał się swego rodzaju uniwersalnym językiem komunikacji na świecie, dlatego warto rozpocząć jego naukę już w przedszkolu. 

Należy jednak powiedzieć, że nauka angielskiego w przedszkolu, to – jak wspomniano – zabawa, podczas której kluczowy jest sposób pracy, a nie jej wymierny efekt. Rodzicom czasem trudno jest zrozumieć, że dzieci, choć mają angielski w przedszkolu, nie potrafią powtórzyć pojedynczych słówek lub zrozumieć znaczeń. Ale to naturalne! W przypadku przedszkolaków taka nauka to raczej osłuchiwanie się z językiem, budowanie pozytywnej motywacji i stwarzanie podstaw pod przyszłą, bardziej systematyczną pracę nad językiem.

Zajęcia z języka obcego mają odbywać się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Jak wskazuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, angielski w przedszkolu ma jasno określony cel. Jak czytamy w wytycznych dla nauczycieli, jest to„(…)przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej”.

Metody nauki języka angielskiego w przedszkolu

Angielski w przedszkolu nakierowany jest głównie na rozwój sprawności rozumienia ze słuchu i naukę słownictwa. Maluchy przyswajają wiedzę wszystkimi zmysłami. Poza tym przyswajają nową wiedzę poprzez wykonywanie różnych czynności. Pomysły na angielski w przedszkolu powinny więc wykorzystywać angażowanie zmysłów, ruch i aktywności manualne.

Wskazać można trzy podstawowe metody, jeśli chodzi o angielski w przedszkolu. Tematy mogą być realizowane dowolnie według następujących schematów:

 1. DZIAŁANIE. To wszelkiej maści aktywności pozwalające samodzielnie doświadczać. Sprawdzi się więc wykonywanie z dziećmi prostych eksperymentów, np. mieszanie kolorów, ale też zadania ruchowe.
 2. OBSERWACJA. To wspólne oglądanie obrazków: opisywanie osób, kolorów i ilustracji, na których przedstawiono proste czynności, np. ubieranie się, spacer w parku czy jedzenie śniadania. Opisywanie ich i naśladowanie.
 3. SŁOWO. Czyli rozmowy, zagadki, objaśnienia, instrukcje, opowiadania i piosenki. W ten sposób łatwo utrwalić podstawowe zwroty językowe.

Jak zachęcić przedszkolaka do nauki angielskiego?

Dla małego dziecka angielski w przedszkolu, podobnie jak każda inna aktywność  w tym wieku, musi być ciekawy. Maluch zaangażuje się w to, co go zainteresuje, ale jego zainteresowanie nie trwa zbyt długo. 

Dlatego, w zależności od grupy wiekowej,  zajęcia trwają od 10 do 30 minut. W przypadku angielskiego w przedszkolu dużo skuteczniejsze jest prowadzenie krótkich, najlepiej codziennych zajęć z języka angielskiego niż rzadszych, ale dłuższych, organizowanych raz w tygodniu. Krótkie, codzienne zajęcia to także okazja do codziennego powtarzania słówek i utrwalania wierszyków, wyliczanek i rymowanek. 

Dzieci świetnie reagują na zajęcia z muzyką, kiedy mogą podskakiwać, klaskać, wykonywać skłony etc. Każda forma zajęć wykorzystujących muzykę i ruch będzie dodatkową zachętą. Jeśli dodamy do tego elementy rywalizacji – wrzucanie piłek do nazywanych po angielsku przedmiotów, używanie wywołanej ręki, sięganie po zabawki w określonym, nazwanym po angielsku, kolorze i nagradzanie plusami, punktami – możemy liczyć na pełne zaangażowanie w naukę. 

Czy przedszkolaki wymagają dodatkowej zachęty do nauki angielskiego? Wielu nauczycieli wychowania przedszkolnego odpowie, że nie – w tym wieku lekcja angielskiego nie jest jeszcze lekcją, a po prostu zabawą.

Źródła:

 1. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawa-programowa-wychowania-przedszkolnego-dla-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych

  Sprawdź powiązane tematy

  Posłuchaj podcastów stworzonych przez mamy dla mam!

  Sprawdź