Ile powinno ważyć miesięczne dziecko? Ile powinno ważyć miesięczne dziecko? / iStock

Ile powinno ważyć miesięczne dziecko?

Pomiary masy ciała noworodka i niemowlaka to podstawowe badania służące ocenie rozwoju fizycznego dziecka. Zarówno masa urodzeniowa, jak i późniejsza waga malucha nie są ściśle określone i przyjmują wartości z określonego przedziału. Aby dowiedzieć się, ile powinien ważyć miesięczny noworodek można skorzystać z siatek centylowych. Gdy przyrost wagi jest zbyt mały lub zbyt duży pediatra zaleci odpowiednie postępowanie. 

Spis treści:

Prawidłowy przyrost wagi i długości ciała u dzieci

W celu oszacowania rozwoju niemowlaka konieczne jest kontrolowanie przyrostu masy ciała, a także wzrostu. To, ile powinno ważyć miesięczne dziecko, nie może być ściśle określone, gdyż aktualna masa ciała malucha zależy między innymi od masy urodzeniowej, a ta przyjmuje wartości prawidłowe w zakresie od 2500-4000 gram. Istotne jest monitorowanie tempa przyrostu masy ciała względem wagi wyjściowej.  

Ocena rozwoju fizycznego niemowlaka możliwa jest dzięki siatkom centylowym. Siatki te posiadają oś pionową i poziomą. Na osi poziomej zaznaczone są miesiące – do 12. miesiąca życia. Natomiast oś pionowa uwzględnia masę ciała w kilogramach. W miejscu przecięcia się obu tych wartości odczytać można, w którym centylu znajduje się dziecko. 50. centyl oznacza średnią, 75. centyl, że 25 proc. dzieci waży więcej, a 75 proc. – mniej. Dolną granicę normy oznacza trzeci centyl, natomiast górną granicę wyznacza 97. centyl. Regularne korzystanie z siatki centylowej pozwala na kontrolowanie przyrostu masy ciała i oszacowanie, czy rozwój fizyczny dziecka przebiega w harmonijny sposób. 

Długość ciała noworodka po urodzeniu to średnio 50-55 cm. Prawidłowy przyrost ciała w pierwszym roku życia sięga 23-28 cm.  

Ile powinno ważyć miesięczne niemowlę?

Prawidłowa waga niemowlaka w pierwszym miesiącu życia zależy od wagi urodzeniowej, a także tempa przyrostu masy ciała. To, ile powinno ważyć jednomiesięczne dziecko można oszacować w następujący sposób. W ciągu kilku dni po porodzie masa ciała noworodka spada o około 10 proc., co wynika z utraty płynów ustrojowych. Powrót do wagi wyjściowej ma miejsce około drugiego tygodnia życia. Potem powinno się obserwować dalszy przyrost masy ciała malucha. W pierwszym miesiącu dziecko powinno przybrać około 500-600 gramów. Przyjmując, że średnia masa urodzeniowa to około 3,5 kilograma, łatwo obliczyć, ile powinien ważyć noworodek po miesiącu. Powinno to być około 4000-4200 gramów. Jest to oczywiście wartość uśredniona i jeśli dziecko waży mniej lub więcej, nie musi to stanowić powodu do niepokoju. Warto pamiętać, że siatki centylowe dostępne są w dwóch wersjach – dla dziewczynek i dla chłopców. Niemowlęta płci męskiej ważą nieco więcej. 

Analizując siatki centylowe dla dziewczynek i chłopców zauważyć można, że rozpiętości pomiędzy trzecim, a 97. centylem dla miesięcznych niemowląt są następujące: 

  • dla dziewczynek trzeci centyl wynosi 3,2 kg, a 97 centyl – 5,4 kg, 
  • dla chłopców trzeci centyl wynosi 3,4 kg, a 97 centyl – 5,7 kg. 

Siatki centylowe to nie wszystko

Siatki centylowe pozwalają kontrolować prawidłowość przyrostu masy ciała oraz wzrostu. Pozwalają oszacować, ile powinien ważyć miesięczny niemowlak oraz jaka jest prawidłowa masa ciała w późniejszych miesiącach życia. Jest to podstawowe narzędzie służące ocenie rozwoju fizycznego dziecka – ale nie jedyne. Poza pomiarem wagi i długości ciała pediatra dokonuje ponadto pomiarów obwodu głowy, a także klatki piersiowej.  

Wykonując pomiary masy ciała należy pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym pomiary będą dokładne i wiarygodne. Przede wszystkim – wystarczy ważyć dziecko raz na tydzień. Codzienne pomiary nie mają sensu, gdyż przyrosty masy ciała dzień po dniu mogą być naprawdę niewielkie, ponadto mogą się znacznie różnić w poszczególnych dniach. Takie codzienne pomiary nie dają wglądu w realny przyrost masy ciała w dłuższym odcinku czasu. 

Pomiarów masy ciała należy dokonywać na tej samej wadze, ważąc dziecko bez ubranka i pieluszki. Waga powinna stać na stabilnym twardym podłożu. Wyniki pomiaru i datę należy zapisywać.  

Wszelkie nieprawidłowości związane z przyrastaniem masy ciała należy skonsultować z pediatrą, który oceni, czy dziecko wymaga np. dokarmiania. 

Dlaczego dziecko nie rośnie?

Zbyt wolny przyrost masy ciała lub długości ciała zawsze powinien być skonsultowany z pediatrą. Jedną z przyczyn zbyt wolnego przybierania na wadze jest nieprawidłowe karmienie malucha – zbyt mała laktacja, nieprawidłowe ssanie piersi przez dziecko, zasypianie malucha podczas karmienia, częste ulewanie. W takiej sytuacji konieczne jest wypracowanie odpowiedniej techniki karmienia, a niekiedy także częstsze przystawianie do piersi. Gdy częstsze karmienie piersią nie jest wystarczająco skuteczne, konieczne może być dokarmianie mlekiem modyfikowanym.  

Inne możliwe przyczyny zbyt wolnego wzrostu to nietolerancje pokarmowe, w tym celiakia czy nietolerancja laktozy, a także zaburzenia wchłaniania. Za mały przyrost masy ciała odpowiadają także infekcje pasożytami pokarmowymi (glistnica, owsica, tasiemczyca). Kolejne przyczyny to infekcje zakaźne, choroby przewlekłe czy anemia.  

Źródła:

Siatki centylowe WHO: 0-5 lat.